Skip over navigation | Sla menu over

Waarom gesteund?

1 maart 2013: Een gebrandschilderde Roemer voor Museum de Lakenhal

 

Waarom gesteund door de Vereniging Rembrandt: Deze zeventiende-eeuwse roemer draagt op de cuppa een gebrandschilderde versiering van schilddragende leeuwen  met wapens van Leiden en Rijnland, geflankeerd door engelen met bazuinen en banderol. Het wapen van Rijnland wordt gevoerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. De decoratie wijst dus op een Leidse herkomst en dat is bijzonder: de roemer laat zien dat een Leidse opdracht voor een gelegenheidsglas niet alleen aan glasgraveurs  maar ook aan een glasschilder gegeven werd en dat dit tot een resultaat op hoog niveau kon leiden. Gebrandschilderde zeventiende-eeuwse roemers als soort drinkglas zijn buitengewoon zeldzaam waardoor dit glas een belangrijke aanvulling vormt op vijf gebrandschilderde roemers in openbaar bezit (Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en Museum De Lakenhal). Tevens is het glas belangrijk als aanvulling op de glascollectie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De roemer versterkt inhoudelijk niet alleen de verzameling gedecoreerde drinkglazen maar ook de deelcollectie gebrandschilderd vlak glas van Museum De Lakenhal.

De gebrandschilderde Roemer is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds.

Samenstelling: Prosper de Jong, junior conservator Museum de Lakenhal

Anoniem, waarschijnlijk Leiden

circa 1520

Glasruitje met een voorstelling van Sorgheloos en Weelde

Glas en brandschildering, lood, diameter: 23,5 x 0,5 cm

Collectie Museum de Lakenhal, Leiden

Aangekocht in 1970 met steun van de Vereniging Rembrandt.

Dit ruitje behoort tot een grotere reeks van voorstellingen uit het verhaal van Sorgheloos, een wereldse tegenhanger van het Bijbelse verhaal van de Verloren Zoon. Weergegeven is de dans van Sorgheloos en Weelde na een overdadig banket; op de achtergrond onder meer een nar en twee muzikanten. Leiden was een belangrijk centrum van glasschilderkunst in de zestiende eeuw, waarvan dit ruitje een sprekend voorbeeld van is.

Glasruitje met een voorstelling van Sorgheloos en Weelde

Willem Thibaut (Haarlem, 1524/26-1597)

1587-1588

Raam met afbeelding van Willem II, 18e graaf van Holland en Zeeland

Glas en brandschildering, lood, 138 x 64 cm

Collectie Museum de Lakenhal, Leiden

Dit raam maakte deel uit van een serie gebrandschilderde ramen met alle graven en gravinnen die het Graafschap Holland sinds haar ontstaan heeft gehad tot Philips II. De Haarlemse glazenier Willem Thibaut maakte deze reeks van vijfendertig ramen voor het gebouw van de Leidse Schutterij. Twaalf ramen bleven hiervan bewaard. Het is de enige zestiende-eeuwse opdracht van gebrandschilderd glas voor een niet-religieuze instelling die in Nederland bewaard is gebleven en vormt een hoogtepunt in de collectie van Museum De Lakenhal.

Raam met afbeelding van Willem II, 18e graaf van Holland en Zeeland

Anoniem

circa 1660-1700

Roemer met gebrandschilderde wapens van Leiden en Rijnland

Glas en brandschildering, 15,2 x 12,5 cm

Collectie Museum de Lakenhal, Leiden

Aangekocht in 2012 met steun van Vereniging Rembrandt

Deze roemer getuigt van de welstand van het Leidse patriciaat in de zeventiende eeuw. Dekselbokalen en glazen zoals deze roemer werden bij een speciale gebeurtenis ten geschenke gegeven aan particulieren en bestuurders van een instelling. ‘’t Welvaren van Leyden’ en ‘’t Welvaren van Rynlant’ staat op de banderol op de roemer te lezen. De roemer kan zijn gebruikt bij feestelijke maaltijden voor een dronk op het Hoogheemraadschap van Rijnland en het stadsbestuur van Leiden.

Roemer met gebrandschilderde wapens van Leiden en Rijnland

Anoniem

circa 1660-1700

Roemer met een Leids wapen, alliantiewapen en twee zwanen

Glas en brandschildering, 14,7 x 13,1 cm

Collectie Museum de Lakenhal, Leiden

Deze roemer draagt een Leids stadswapen en aan de andere zijde een alliantiewapen. Daarnaast is tweemaal een zwaan afgebeeld. De wijde, bolle cuppa van deze roemer is net als de aanwinst van een type dat weinig voorkomt. Het onbekende familiewapen is mogelijk Leids; de zwanen zouden kunnen verwijzen naar het recht van zwanendrift, dat aan de stad Leiden werd verleend.

Roemer met een Leids wapen, alliantiewapen en twee zwanen

Willem Jacobsz. van Heemskerk (Leiden, 1613 - 1692)

1684

Glas met diamantgravure

Glas, 18 x 9,7cm

Dit gegraveerde glas is een goed voorbeeld van het werk dat gemaakt werd door de Leidse lakenkoopman Willem van Heemskerk die de meest bekende calligraaf op glas van zijn tijd is. Dit glas met de spreuk ‘Liefde bind volkomen’ was een geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van Lucas van Rijp en Margareta Flamen in 1684. Doorgaans zijn gelegenheidsglazen gegraveerd, waarop de aangekochte roemer met brandschildering dus een zeldzame uitzondering vormt.

Glas met diamantgravure

Anoniem

1675-1700

Roemer met een allegorie op de zegeningen van Vrede en Vrijheid

Collectie Rijksmuseum, Amsterdam (BK-NM-8039)

Op deze roemer is een allegorische voorstelling van de Vrede en de Vrijheid afgebeeld. Een verband met Leiden heeft dit glas door het stadswapen dat is geschilderd onder het wapen van Holland. Wellicht dat de opdrachtgever in de omgeving van Leiden gezocht kan worden en bestaat er een bepaalde relatie met de nieuwe aanwinst.

Roemer met een allegorie op de zegeningen van Vrede en Vrijheid
← Ga terug