Skip over navigation | Sla menu over

Waarom gesteund?

6 februari 2015: Het Kröller-Müller Museum verwerft een glassculptuur van Roni Horn

 

Waarom gesteund door de Vereniging Rembrandt: Het Kröller-Müller Museum vroeg steun voor de aankoop van een tweedelige sculptuur, Opposites of White (Large), bestaande uit twee respectievelijk in zwart en kleurloos glas gegoten delen van 50,8 cm hoog en 142 cm in doorsnede, uit 2006-2007 van de Amerikaanse kunstenares Roni Horn (New York 1955). Horns werk bouwt voort op de verworvenheden van de minimal art en de conceptuele kunst, maar heeft een veel poëtischer lading vol associaties met de zichtbare werkelijkheid en met menselijke gemoedstoestanden. Ze werkt in verschillende media en mengt abstracte en figuratieve elementen, bij voorbeeld in haar fotografische werk.
Sinds de jaren negentig maakt ze ook monumentale sculpturen van massief, gekleurd en ongekleurd glas, waarin ze speelt met gestolde kleur en de (on)grijpbaarheid van het reflecterende licht. Opposites of White (Large) bestaat uit twee 2000 kilo zware massieve vormen, die gedurende 24 uur in een mal zijn gegoten en in vier maanden uiterst langzaam zijn afgekoeld. De ruwe zijkanten laten de textuur van de mal zien, de bovenzijden zijn glad en glanzend, gedroogd aan de lucht. Degene die om het werk loopt ziet afwisselend een messcherp vlak en onpeilbare diepte, mede afhankelijk van de lichtomstandigheden. Horn werkt bij dit soort sculpturen altijd in paren, om de kijker in de ‘ruimte’ van het werk te brengen en er zo meer bij te betrekken, maar ook om meer contrast en spanning in het werk te brengen.
Het werk van Horn is tot nu toe in Nederland alleen verzameld door De Pont in Tilburg, dat niet beschikt over een dergelijke glassculptuur. Het verworven werk is een wezenlijke toevoeging aan de rijke verzameling sculptuur in de minimalistische traditie, waarover het Kröller-Müller Museum beschikt.

Opposites of white (Large) is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds, haar Van Rijn Fonds, haar A. Quist-Rütter Fonds en haar P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst.

Samenstelling: Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum

Roni Horn (1955)

2006-2007

Opposites of white (Large)

Massief gegoten zwart en kleurloos glas, 50,8 x Ø 142 cm

Collectie Kröller-Müller Museum, aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2014

Opposites of White van de Amerikaanse kunstenares Roni Horn bestaat uit twee massieve gegoten vormen van glas, de een zwart, de ander kleurloos. De verleidelijk gladde en glanzende bovenzijden van de beide vormen reflecteren elke verandering in de omgeving.  De verschillende tijden van de dag, de seizoenen, zon en regen, de wind die door de bomen blaast, telkens toont Opposites of White zich anders. Deze sterke relatie met de natuur en de elementen  maakt Opposites of White tot een echt ‘Kröller-Müllerwerk’.

Opposites of white (Large)

Roni Horn (1955)

2006-2007

Opposites of white (detail)

Massief gegoten zwart en kleurloos glas, 50,8 x Ø 142 cm

Collectie Kröller-Müller Museum, aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2014

Horn speelt in Opposites of White met de ambigue eigenschappen van glas. Het is vloeibaar gemaakt en weer gestold tot een schijnbaar vaste staat, maar het is in essentie een vloeistof. Hiermee brengt Horn de toeschouwer in verwarring: het is onmogelijk om met het blote oog vast te stellen wat de ‘identiteit’ van het materiaal is en of het binnenste van de sculpturen vast of vloeibaar is. Zelfs als je het weet is de verleiding om het gladde oppervlak aan te raken bijna onbedwingbaar.

Opposites of white (detail)

Roni Horn (1955)

2006

Pagina uit: To Place. Doubt Box

Collectie Kröller-Müller Museum

Sinds 1975 verblijft Horn vaak in IJsland. Het land met zijn vulkanische erupties, lavavelden en geisers is niet zozeer een onderwerp voor haar werk in letterlijke zin, maar een plaats waar veranderingsprocessen voortdurend ervaren kunnen worden. Onder de gezamenlijke titel To Place maakte ze een reeks boeken met tekeningen, teksten en foto’s van het land. In het landschap van IJsland, dat continu in wording is, kan Horn ook zichzelf ‘plaatsen’.

Pagina uit: To Place. Doubt Box

Roni Horn (1955)

2001

Pagina uit: To Place. Becoming a landscape

Collectie Kröller-Müller Museum

Voor To Place maakte Horn foto’s van brokken gestolde lava, verlaten schaapskooien, borrelende bronnen en kalme, bijna paradijselijke poelen met warm water. Becoming a landscape bestaat uit twee boeken. In elk daarvan is een foto te zien van telkens dezelfde heetwaterbronnen, enkele seconden na elkaar genomen. In deze korte tijdsspanne treedt tussen de beide foto’s een verandering op, die meer of minder zichtbaar is.

Pagina uit: To Place. Becoming a landscape

Roni Horn (1955)

2001

Pagina uit: To Place. Becoming a landscape

Collectie Kröller-Müller Museum

Door met paren of reeksen te werken met onderling soms minieme verschillen, betrekt Horn de toeschouwer directer bij het werk en verleidt hem tot een subtiel ‘zoek de verschillen spel’. Essentieel daarbij is dat hij zich bewust wordt van het effect van de aanwezigheid van twee beelden op de identiteit van het individuele beeld. Voor Horn is identiteit nooit een vaststaand feit, maar een voortdurend veranderlijk en beweeglijk gegeven.

Pagina uit: To Place. Becoming a landscape

Creditline

De aankoop van Opposites of White (Large) van Roni Horn door het Kröller-Müller Museum is mede mogelijk gemaakt door:

Vereniging Rembrandt

Mondriaan Fonds

BankGiro Loterij

Creditline
← Ga terug