Skip over navigation | Sla menu over

Overzicht Rembrandtfondsen

Van Rijn Fonds (2014)

De Van Rijn Cirkel heeft als doel de betrokkenheid van het particulier mecenaat uit te dragen door het verlenen van financiële steun bij de aankoop van kunstwerken ten behoeve van Nederlandse openbare collecties, indien en voor zover de verwerving van één of meer van dergelijke kunstwerken voor deze steunverlening naar het oordeel van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt in aanmerking komt.
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de Van Rijn Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt gesteunde aankopen de Cirkel haar naam zal verbinden. Bij de aankoop in het betreffende museum zal vermeld worden, “aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Van Rijn Fonds”.

Roni Horn (1955)

2006-2007

Opposites of white

Aangekocht in 2014 door het Kröller-Müller Museum

Meer informatie

Opposites of white

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)

1866

Entrance of the theatre

Aangekocht in 2015 door het Fries Museum

Meer informatie

Entrance of the theatre

Floris Arntzenius (1864-1925)

ca. 1900

Strand bij Scheveningen

Aangekocht in 2016 door Museum Gouda

Meer informatie

Strand bij Scheveningen

Onbekende maker

circa 1500-1350 v. Chr.

Zwaard van Ommerschans

Aangekocht door het Rijksmuseum van Oudheden in 2017

Meer informatie

Zwaard van Ommerschans