Skip over navigation | Sla menu over

Waarom gesteund?

Stedelijk Museum Amsterdam verwerft twee werken van de Britse kunstenaar Steve McQueen

Waarom gesteund door de Vereniging Rembrandt: Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft twee werken van de Britse, in Amsterdam wonende kunstenaar Steve McQueen (1969) kunnen aankopen. Het gaat om Mees, After Evening Dip, New year’s Day (2002), een grote kleurendia in een lichtkast uit 2005, en Running Thunder, een film van bijna twaalf minuten uit 2007, die op groot formaat op de wand van een museumzaal vertoond wordt. Van beide werken gaat het om het laatste exemplaar van een oplage van vier.
McQueen is een bijzonder begaafde en internationaal zeer gewaardeerde kunstenaar, die met film en fotografie werkt. Zijn werk is intens van observatie, intrigerend en van een overweldigende schoonheid. Het Stedelijk Museum Amsterdam ontwikkelde onder Ann Goldstein een speciale band met McQueen en zo ontstond de mogelijkheid om deze werken, die goed samengaan met het al in de collectie aanwezige werk, te verwerven.
Het bestuur van de Vereniging Rembrandt toonde zich verrast over het indringende karakter en de kwaliteit van de werken en sloot zich aan bij het standpunt van het museum dat deze kans om tot aankoop over te gaan aangegrepen moest worden.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds, het Mondriaan Fonds en de BankGiro Loterij.

Samenstelling: Ceciel Stoutjesdijk, conservator in opleiding, Stedelijk Museum Amsterdam

Steve McQueen (1969)

2007

Running Thunder

16 mm kleurenfilm, geen geluid, 11m41s (doorlopende loop)

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam, aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2014

De titel van het werk, Running Thunder, lijkt misleidend. Het roept associaties op met paardenraces en snelheid. Maar in eerste instantie zie je een paard stil in een weiland liggen: het shot is statisch. Het gras rondom het paard beweegt echter langzaam in de wind. Ineens valt het op dat het dier helemaal niet beweegt, het dier dood is. McQueen gebruikt het medium  film – dat als kenmerkende eigenschap het vermogen heeft om beweging vast te leggen – dus voor het vastleggen van een stilstaand object. Op fijnzinnige wijze legt hij de kracht van beweging, suspense en het filmische verhaal in een met een camera gereproduceerd statisch beeld vast.

Running Thunder

Edward Muybridge (1830-1904)

1887

Animal Locomotion

Plate 99, ontwikkelgelatinezilverdruk

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Beweging versus stilstand is bij uitstek een populair onderwerp voor de vroege experimenten met fotografie. Het archief van de 19de eeuwse fotograaf Edward Muybridge vormt een fascinatie voor veel kunstenaars. Muybridge onderzocht bewegingen van het lopen van de mens of van het paard in galop met het toen nieuwe medium fotogafie. McQueen toont het paard juist beweginloos in een bewegend kader. Het dier is het onderwerp van die beeldende reflectie op tijd en beweging, die terug te voeren is naar ook in de Stedelijk collectie aanwezige Muybridge: juist omdat het beeld van McQueen zo statisch is vastgelegd op film.

Animal Locomotion

Steve McQueen (1969)

2005

Mees after evening dip, New Year's Day (2002)

Lichtbak met kleurentransparantie, 94.8 x 136 x 12.7 cm

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam, aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2014

Dat McQueen in zijn beeldende kunst de middelen van het medium film en fotografie op verschillende manieren benadert, blijkt ook uit het tweede aangekocht werk: Mees, after evening dip, New Year’s Day. Hierbij geldt min of meer het omgekeerde. McQueen vangt een cruciaal moment. Het stilstaande beeld van de koukleumende Mees krijgt in de lichtbak de uitstraling van een filmprojectie en wekt de suggestie van beweging en tijdsverloop. Het is alsof de golven van de zee zich verplaatsen en het jongetje naar je toe komt lopen.

Mees after evening dip, New Year's Day (2002)

Steve McQueen (1969)

2001

7th november

35 mm dia, geluid, 23'

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

De vraag naar McQueens werk is groot en dat geeft hem de positie om de beschikbaarheid van zijn werk te controleren. Deze aankopen vormen daarom een bijzondere aanvulling op het werk 7th November dat Het Stedelijk Museum al in de collectie heeft. Dit werk bestaat uit een kleurendia met geluid: een gesproken verhaal. En hoewel dit werk uit één 35mm kleurendia bestaat, krijgt het door het verhalende element een narratief en ‘time based’ karakter: het beeld lijkt bijna in beweging.
Nu is zowel een stilstaand beeld voorzien van een ‘filmische’ soundtrack (7th November), een suggestief stilstaand beeld (Mees, after evening dip, New Year’s Day) en een statisch filmisch beeld (Running Thunder) in de collectie opgenomen. Hiermee vormen deze drie werken een mooi drieluik en een serieuze vertegenwoordiging van McQueens veelzijdige oeuvre.

7th november

Bruce Nauman (1942-2006)

1969

Lip Sync

Zwart-wit video

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum is vrijwel tegelijkertijd met de opkomst van film-en videokunst in de jaren zestig begonnen met het verzamelen van deze kunst. Een voorbeeld hiervan is het Lip Sync van Bruce Nauman. Bij dit werk is de camera omgekeerd gefocusd op het hoofd en de keel van Nauman. Hij spreekt voortdurend slecht hoorbaar de woorden 'Lip Sync' uit. Op een bepaald moment loopt het geluid niet meer synchroom met de beweging van zijn lippen. Nauman is net als McQueen een kunstenaar die aandacht weet te genereren voor de unicitiet van het bewegend beeld: een kunstenaar die het bijzondere zichtbaar wil maken. De nieuwe aankopen van McQueen passen goed in de traditie van bestaande videowerken in de collectie.

Lip Sync

Steve McQueen (1969)

1995

Five Easy Pieces

16 mm film overgezet op video (PAL zwart-wit, kleur, zonder geluid)

Collectie Van Abbemuseum, Eindhoven

De collectie van De Pont in Tilburg bevat twee recente videowerken van McQueen, uit 2007. Een vroeg videowerk, Five Easy Pieces uit 1995, is opgenomen in de collectie van het Van Abbemuseum in Eindhoven. De getoonde beelden in dit werk zijn bijna abstract of juist heel concreet. Alle opgenomen vanuit verschillende standpunten. Een verhaal is er niet; wel een intrigerende afwisseling van beelden. In dit werk komt McQueens gebruik van cinematografische (anti)conventies voor het eerst duidelijk naar voren. Mees, after evening dip, New Year’s Day en Running Thunder versterken dus niet alleen de representatie van zijn werk in de colletie van het Stedelijk Museum zelf, maar vult ook dit vroege werk van McQueen in Collectie Nederland mooi aan.

Five Easy Pieces

Creditline

De aankoop van twee werken van Steve McQueen werd mede mogelijk gemaakt door:

Het Mondriaan Fonds

De Vereniging Rembrandt

De BankGiro Loterij

Creditline
← Ga terug