Wanneer steunen wij?

Criteria voor steunverlening

De Vereniging Rembrandt verleent steun voor aankopen ten behoeve van openbare collecties in Nederland. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan een gewenste aankoop moet voldoen om in aanmerking te komen voor steunverlening, maar voorop staat altijd de kwaliteit van het te verwerven kunstwerk en zijn toegevoegde waarde voor de Collectie Nederland.

Lees verder
van aanvraag tot aankoop
Atlas Valk Aantekeningen Nog Meer Bijgesneden

Aanvraag

Musea die van de Vereniging Rembrandt financiële steun willen voor de verwerving van een kunstwerk dienen een aanvraag in bij het bureau. Bij de aanvraag wordt onder andere toegelicht hoe de beoogde aanwinst past in het collectieplan, welke rol het werk gaat spelen in de vaste opstelling en wat de betekenis ervan is voor de Collectie Nederland.

Portret Ijsbrand Van Diemerbroeck

Preadvies

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt vraagt in de regel een schriftelijk preadvies aan van een expert buiten het bestuur, doorgaans een lid van de raad van adviseurs. Als de gevraagde expertise niet aanwezig is, worden één of meer preadviezen van externe specialisten gevraagd.

Bestuur Besluit Min

Besluit

Tijdens de bestuursvergaderingen neemt het bestuur een besluit. Indien mogelijk, worden de kunstwerken tijdens de vergadering getoond om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen vellen. Om de objectiviteit te bewaren, wordt het verzoek niet mondeling toegelicht door het aanvragende museum.

We doen het niet alleen

Amfoor Allard Pierson Min Verkleind Min

Onmisbare partners

De Vereniging Rembrandt met haar meer dan 16.000 leden is niet de enige organisatie die opkomt voor het belang van het openbaar kunstbezit. Zij doet dat met haar onmisbare partners: het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, die elk jaar bijdragen met een groot bedrag om het gezamenlijk kunstbezit te versterken. Bij aanvragen voor kunstwerken die van enorme waarde zijn voor de Collectie Nederland, kan het Nationaal Fonds Kunstbezit (voorheen: SNFK) worden aangesproken. In een tijd waarin aankopen steeds meer onder druk komen te staan door het doorwerken van bezuinigingen, lijkt de rol van particulieren steeds belangrijker te worden.

Naast de directe bijdragen van de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds is ook het Mondriaan Fonds van groot belang: publiek en privaat hand in hand voor de goede zaak.

Fusien Bijl de Vroe directeur Vereniging Rembrandt
Bekijk ook

Bescherming

Bescherming
Schuttersstuk Delft Bijgesneden
©