Kwaliteit voorop

Bij de afweging een gewenste aankoop te steunen staat de artistieke waarde van het te verwerven kunstwerk voorop. Hiernaast wordt vooral gekeken naar de kunsthistorische waarde van het werk, maar ook de historische of documentaire betekenis kan een argument zijn. De artistieke waarde wordt relatief beschouwd: een kunstwerk moet behoren tot de beste of betere voorbeelden in zijn soort. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om een verwerving ten behoeve van een regionaal of lokaal museum.


Toegevoegde waarde

Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de toegevoegde waarde van de beoogde aankoop. Het werk moet zowel van belang zijn voor de collectie van het aanvragende museum als het Nederlands openbaar kunstbezit als geheel. Er wordt geen steun verleend voor verwerving van een kunstwerk dat min of meer een verdubbeling vormt van een reeds elders aanwezig werk, tenzij het stuk waarvoor steun wordt gevraagd een kernfunctie binnen het ensemble van het museum vormt en het elders berustende vergelijkbare werk zeker niet voor bruikleen beschikbaar is.


Overige criteria

Naast bovengenoemde criteria, zijn er ook nog andere criteria voor ondersteuning. Zo is het belangrijk dat de herkomst van de beoogde aankoop onomstreden is en dat de aankoopprijs niet onredelijk hoog is. Daarbij is ook het streven van de Vereniging Rembrandt bij landelijke spreiding van steunverlening van belang.


Beperkende voorwaarden

De Vereniging Rembrandt steunt aankopen van Nederlandse musea die in het Museumregister zijn opgenomen met maximaal 50% van de aankoopwaarde. Daarbij stelt zij enkele beperkende voorwaarden. Zo zijn door haar gesteunde aankopen onvervreemdbaar en mogen musea geen vergoeding aan andere Nederlandse musea vragen als zij een werk tijdelijk uitlenen. Ook dienen gesteunde aanwinsten permanent te worden getoond, tenzij de aard van het kunstwerk dit niet toelaat, zoals bij prenten, tekeningen en foto's.


©