Op deze Algemene Ledenvergadering zullen onder andere een nieuw bestuurslid en nieuwe leden van de raad van adviseurs worden voorgedragen. Wilt u meer over hen weten? Scroll dan naar beneden. Ook zal aandacht uitgaan naar een voorgestelde statutenwijziging. De documenten die hierop betrekking hebben, staan onderaan de agenda.


Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2018
 4. Goedkeuring jaarverslag over het jaar 2018
 5. Goedkeuring rekening en verantwoording van het bestuur over het jaar 2018
 6. Goedkeuring begroting 2019
 7. Benoeming accountant
 8. Benoeming leden van de raad van adviseurs
 9. Afscheid leden van de raad van adviseurs
 10. Benoeming leden van het bestuur
 11. Afscheid leden van het bestuur
 12. Voorstel statutenwijziging
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Nieuwe gezichten

Meta Knol 2
bestuur

Meta Knol

Meta Knol is directeur van Museum De Lakenhal. Sinds haar komst in 2009 heeft zij het transformatieproces geleid dat in het voorjaar van 2019 wordt afgerond met de heropening van het museum. Meta werkte voorheen als conservator moderne en hedendaagse kunst in het Centraal Museum. Zij maakt tentoonstellingen, publiceert regelmatig over beeldende kunst en is een warm pleitbezorger van museale vernieuwing. Meta is medeoprichter van FramerFramed, het Amsterdamse platform voor hedendaagse kunst in een geglobaliseerde wereld, en bekleedt verschillende bestuursfuncties in de culturele sector.

Louis Van Tilborgh
raad van adviseurs

Louis van Tilborgh

Louis van Tilborgh is senior onderzoeker in het Van Gogh Museum en bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de 19de en vroege 20ste eeuw en is een groot kenner van Vincent van Gogh en diens artistieke omgeving en nalatenschap. De meest recente tentoonstelling in het Van Gogh Museum waarvoor Louis medeverantwoordelijk was, was Van Gogh & Japan (2018). Louis zit in de redactie van het Nederlands kunsthistorisch tijdschrift Simiolus en adviseert op vrijwillige basis het Mondriaan Fonds bij aanvragen voor steunverlening van museale aankopen.

Laura Van Broekhoven Groot
raad van adviseurs

Laura Van Broekhoven

Laura Van Broekhoven is directeur van het Pitt Rivers Museum en professorial fellow van Linacre College aan de Universiteit Oxford. Hiervoor was zij hoofdconservator van het Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Rijksmuseum Volkenkunde, Afrika Museum), waar zij zelf conservator Midden- en Zuid-Amerika was. Ook doceerde zij archeologie, museumstudies en inheems erfgoed aan de Universiteit Leiden. Ze heeft zitting in verschillende adviesraden, is lid van het Women Leaders in Museums Network en de European Ethnographic Museum Directors Group en is medevoorzitter van het Oxford and Colonialism Network.

Op de hoogte blijven?

Als u zich hier aanmeldt, krijgt u bericht wanneer de Vereniging Rembrandt een nieuwe aankoop heeft helpen realiseren. Ook ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief met informatie over, onder andere, ontvangsten, lezingen en restauratieprojecten.

Vul hier uw e-mailadres in en meld u aan!
Aanmelding is mislukt, probeer opnieuw.
Dank u wel voor uw inschrijving.
Bekijk ook
Fondsen
Gainsborough Landschap Met Twee Koeien Een Herder En Een Melkmeid Bijgesneden
crowdfunding

Fan van Aelbert Cuyp en Engelse romantiek? Help het Dordrechts Museum aan een topstuk van Thomas Gainsborough.

Lees verder