In het bestuur zitten altijd minimaal elf leden die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de raad van adviseurs. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt goed gekeken welke expertise binnen het bestuur ontbreekt. Dat gaat zowel om specifieke kunsthistorische expertise als om kennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing en juridische zaken. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen tweemaal voor eenzelfde termijn worden herbenoemd.


Samenstelling bestuur per 16 juni 2018
 • Dhr. drs. A.A. (Arent) Fock, voorzitter
 • Dhr. drs. W. (Wim) Weijland, vicevoorzitter
 • Dhr. dr. R.R. (René) Kuijten, penningmeester
 • Dhr. mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, secretaris
 • Dhr. drs. T.D.W. (Taco) Dibbits
 • Dhr. drs. F.J. (Frits) Duparc
 • Dhr. A.Ph.J. (Philip) de Haseth Möller
 • Dhr. prof. dr. P.A. (Peter) Hecht
 • Dhr. mr. J.J.J. (Joost) van Lanschot
 • Dhr. drs. W.M.J. (Wim) Pijbes
 • Mevr. dr. H.H. (Jet) Pijzel-Dommisse
 • Dhr. drs. R.C.J.J. (Ruud) Priem
 • Mevr. mr. drs. T.S.M. (Therese) van Schie
 • Dhr. drs. P.J. (Peter) Schoon
 • Dhr. prof. dr. C.B. (Cas) Smithuijsen
 • Dhr. dr. E.J. (Evert) van Straaten
2018 04 20 Foto Bestuur

Directeur Fusien Bijl de Vroe met het bestuur van de Vereniging Rembrandt (Ruud Priem, Wim Pijbes en Wim Weijland ontbreken)

Bekijk ook

Raad van adviseurs

Raad van adviseurs
Dubbelportret Boerhaave
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie