In het bestuur zitten altijd minimaal elf leden die worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de raad van adviseurs. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen tweemaal voor eenzelfde termijn worden herbenoemd. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt goed gekeken welke expertise binnen het bestuur ontbreekt. Dat gaat zowel om specifieke kunsthistorische expertise als om kennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing en juridische zaken.


Samenstelling bestuur per 16 juni 2018
 • Dhr. drs. A.A. (Arent) Fock, voorzitter

Arent Fock is ondernemer met een bijzondere belangstelling voor schilderkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw en voor hedendaagse kunst. Vóór zijn benoeming in 2016 als voorzitter van het bestuur van de Vereniging Rembrandt was hij gedurende zeven jaar penningmeester van dit bestuur. Eerder was Arent bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds en penningmeester van ECF (European Cultural Foundation). Hij is een van de oprichters en mededirecteurs van Foreman Capital.

 • Dhr. drs. W. (Wim) Weijland, vicevoorzitter

Wim Weijland heeft als kunsthistoricus veel kennis van onder meer kunst uit de oudheid. Hij is directeur-bestuurder van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Jarenlang was hij werkzaam bij televisieproducenten onder meer als hoofd Kunst & Cultuur bij de AVRO. Bij diverse organisaties bekleedt hij bestuursfuncties. Zo is hij lid van de raad van toezicht van het VSB Donatiefonds, lid van het bestuur van het VSB Vermogensfonds en lid van het bestuur van de Stichting Museumjeugduniversiteit.

 • Dhr. dr. R.R. (René) Kuijten, penningmeester

René Kuijten zet zijn brede financiële kennis in als penningmeester van het bestuur van de Vereniging Rembrandt. Hij is directeur-vennoot van LSP (Life Sciences Partners), een Europese investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg. Daarnaast bekleedt hij bestuursfuncties bij diverse organisaties. René heeft financieel-organisatorische ervaring opgedaan bij McKinsey, heeft een MBA van INSEAD en is oorspronkelijk opgeleid als arts.

 • Dhr. mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, secretaris

Cees de Zeeuw is notaris-partner Ondernemingsrecht bij Pels Rijcken en bestuurslid van de Stichting Lucas van Leyden Mecenaat (Museum De Lakenhal). Op zijn juridische kennis wordt veelvuldig beroep gedaan.

 • Dhr. drs. T.D.W. (Taco) Dibbits

Taco Dibbits is hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam. Als kunsthistoricus en bestuurder heeft hij een brede expertise. Via hem staat ook de expertise van de conservatoren van het Rijksmuseum ter beschikking van het bestuur. Hij is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Amstel 218 (Collectie Six) en bekleedt diverse bestuurs- en adviesfuncties bij culturele instellingen, waaronder De Pont, Stichting Duivenvoorde en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

 • Dhr. drs. F.J. (Frits) Duparc

Frits Duparc is kunsthistoricus en gespecialiseerd in Hollandse en Vlaamse 17de-eeuwse schilderkunst. Hij is oud-directeur van het Mauritshuis, lid van het bestuur van de Stichting Kasteel Middachten en lid van de keuringscommissie van de kunstbeurs TEFAF.

 • Dhr. A.Ph.J. (Philip) de Haseth Möller

Philip de Haseth Möller is ondernemer en bestuurslid van de Johan Maurits Compagnie. Hij is een groot liefhebber en verzamelaar van 18de-eeuwse schilderkunst en toegepaste kunst.

 • Dhr. prof. dr. P.A. (Peter) Hecht

Peter Hecht is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en een van de oprichters en hoofdredacteur van het kunsthistorische tijdschrift Simiolus. Hij is niet alleen bestuurslid maar ook fellow van de Vereniging Rembrandt. Als fellow zet hij zich in om de publieke belangstelling voor het openbaar kunstbezit in Nederland te vergroten. Ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan in 2018, maakte hij de tentoonstelling Als kunst je lief is en publiceerde hierbij De Collectie Nederland is niet af over het belang van blijven verzamelen.

 • Dhr. mr. J.J.J. (Joost) van Lanschot

Joost van Lanschot was verbonden aan Stibbe als advocaat en bestuursvoorzitter. Na zeven jaar directeur te zijn geweest van het VSBfonds is hij nu voorzitter van het bestuur van FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland en voorzitter van het bestuur van de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie). Binnen de Vereniging Rembrandt ligt zijn focus op mecenaat, governance en belangenbehartiging.

 • Dhr. drs. W.M.J. (Wim) Pijbes

Wim Pijbes is directeur van Stichting Droom en Daad, lid van het bestuur van Museum Voorlinden en voorzitter van de keuringscommissie van de kunstbeurs TEFAF. Tot 2016 was hij hoofddirecteur van het Rijksmuseum en eerder directeur van de Kunsthal Rotterdam. Binnen ons bestuur brengt hij vooral zijn expertise in op het vlak van moderne en hedendaagse kunst en (cultuur)marketingvraagstukken.

 • Mevr. dr. H.H. (Jet) Pijzel-Dommisse

Jet Pijzel-Dommisse is kunsthistoricus, gespecialiseerd in interieurgeschiedenis en toegepaste kunst (waaronder goud- en zilversmeedwerk en glaskunst). Jet is oud-conservator kunstnijverheid van Gemeentemuseum Den Haag, lid van de adviescommissie Monumentenzorg van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van de raad van toezicht van Huis Doorn.

 • Dhr. drs. R.C.J.J. (Ruud) Priem

Ruud Priem is hoofdconservator van het Hospitaalmuseum (Memlingmuseum) in Brugge. Als kunsthistoricus heeft hij onderzoek gedaan naar oude kunstcollecties en verzamelgeschiedenis, in het bijzonder van Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw. Eerder was Ruud artistiek directeur en hoofdconservator van Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 • Mevr. mr. drs. T.S.M. (Thérèse) van Schie

Thérèse van Schie is onafhankelijk communicatie-adviseur en heeft zowel in de non-profit sector als in het bedrijfsleven jarenlange ervaring als marketingmanager. Thérèse vervult verschillende toezichthoudende rollen op het snijvlak van het publieke en private domein. Naast haar toezichthoudende rol bij het Frans Hals Museum is zij regent bij de Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), lid van de raad van toezicht bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam en lid van de raad van toezicht van Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Bij de Vereniging Rembrandt houdt Thérèse zich vooral bezig met communicatie en ledenwerving.

 • Dhr. drs. P.J. (Peter) Schoon

Peter Schoon is directeur van het Dordrechts Museum. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties bij andere culturele organisaties. Hij is kunsthistoricus en heeft als specialisme Hollandse 17de-eeuwse en 19de-eeuwse schilderkunst. Binnen de Vereniging Rembrandt adviseert hij onder meer over restauratieprojecten, kunsthistorisch onderzoek en marketing.

 • Dhr. prof. dr. C.B. (Cas) Smithuijsen

Cas Smithuijsen is oud-directeur van de Boekman Stichting en bijzonder hoogleraar algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij is socioloog en gepromoveerd in maatschappij- en gedragswetenschappen. Zijn grote bestuurlijke ervaring, netwerk en onderzoekskwaliteiten zet hij in als bestuurslid bij de Vereniging Rembrandt. Het onderwerp belangenbehartiging staat hoog op zijn agenda.

 • Dhr. dr. E.J. (Evert) van Straaten

Evert van Straaten is oud-directeur van het Kröller-Müller Museum. Zijn expertise ligt op het gebied van moderne en hedendaagse kunst. Hij publiceerde diverse boeken, onder andere over Theo van Doesburg en het aankoopbeleid tijdens zijn directoraat van het Kröller-Müller Museum: Verlangen naar volmaaktheid. Hij is co-auteur van De Stijl. 100 jaar inspiratie en het in de loop van 2019 te verschijnen boek Queer!? Beeldende kunst in Europa/Visual Arts in Europe.

Dsc1366Bijgesneden

Directeur Fusien Bijl de Vroe en secretaris Leonie Pels Rijcken met het bestuur van de Vereniging Rembrandt (Wim Pijbes, Frits Duparc en Philip de Haseth Möller ontbreken)

Bekijk ook

Raad van adviseurs

Raad van adviseurs
Dubbelportret Boerhaave
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie