ALV2023 1
Vereniging 27 juni 2023

ALV 2023: benoemingen

Op de Algemene Ledenvergadering in Leiden op 24 juni zijn drie nieuwe bestuursleden en zeven nieuwe leden van de raad van adviseurs benoemd. De benoemingen – negen vrouwen en een man – weerspiegelen de wens van het bestuur om breder invulling te geven aan beide organen, zowel in ervaring en achtergrond, als in landelijke spreiding en leeftijd.
Bestuur

Als leden van het bestuur zijn benoemd: Hendrik Driessen, specifiek voor zijn expertise op het gebied van moderne en hedendaagse kunst, Femke Haijtema, specifiek voor haar ervaring bij regionale musea en Katrien van de Linde, voor haar expertise op het gebied van mecenaat.

Raad van adviseurs

De raad van adviseurs is uitgebreid met de volgende leden. Vanwege hun kunsthistorische expertise: Yvonne Bleyerveld (teken- en prentkunst), Denise Campbell (Aziatische keramiek), Suzanne Lambooy (toegepaste kunst) en Sue-an van der Zijpp (design). Vanwege hun expertise op het gebied van marketing en communicatie zijn benoemd Laïla Abid en Patritia Pahladsingh. Abigail Norville is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van HR en belangenbehartiging.

Statutenwijziging

Op de ALV is ook een statutenwijziging aangenomen die het mogelijk maakt om - uitsluitend indien het bestuur dit in het belang van de Vereniging acht - voor de vervulling van vacatures in het bestuur ook buiten de raad van adviseurs te kunnen kijken.

Wij heten de nieuwe leden van het bestuur en de raad van adviseurs van harte welkom!