Fondsen Header
22 augustus 2018 Vereniging

Een persoonlijke manier van schenken

Achter elk Fonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt zit een ander verhaal. Drie onlangs opgerichte fondsen illustreren dat.

Een van deze nieuwe fondsen is het Van Beekhof Fonds, met als doelstelling het bijdragen van aankopen van kunst uit de 20ste eeuw. De oprichter van dit fonds nam dit initiatief ter nagedachtenis aan zijn broer. ‘Als boerenzonen zijn we niet opgevoed met kunst met een grote K’, vertelt hij. ‘Bij het overlijden van mijn broer kwamen de wonderlijkste zaken tevoorschijn die van zijn kunstliefde getuigen, van Bruno Walters repetitie van de Linzer symfonie van Mozart tot alle muziek van Django Reinhardt, en van ex-librissen van De Bazel tot linoleumsnedes van Dick Ket. Hij kon luisteren en kijken, dat is wel duidelijk.’

Waar het Van Beekhof Fonds aankopen op het gebied van 20ste-eeuwse kunst ondersteunt, heeft het in mei opgerichte R. en A. de Groot Fonds als doelstelling bij te dragen aan aankopen van impressionistische kunst.

Er zijn ook fondsen met als doelstelling het steunen van aankopen voor musea in een bepaalde stad of provincie. Zo willen de initiatiefnemers van het onlangs opgerichte Groninger Fonds onder andere musea in Groningen en Ommelanden ondersteunen. Het fonds kan zowel voor aankopen als voor onderzoek en restauraties worden aangesproken en verwelkomt ook schenkingen van derden die deze regio een warm hart toedragen.

Laatste nieuws

Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie