In 2022 heeft de Vereniging Rembrandt, met dank aan haar betrokken leden en haar vaste partners, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VriendenLoterij, weer bijzondere aanwinsten tot stand weten te brengen voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Met ruim 8 miljoen euro zijn in totaal 16 aankopen gerealiseerd voor 21 musea door heel Nederland. Daarnaast werd steun verleend aan 5 restauratieprojecten, 2 onderzoeksprojecten en 2 presentaties binnen de actie ‘Buitenkans’, een samenwerking met de Turing Foundation om de collectiemobiliteit tussen Nederlandse musea nog verder te stimuleren. In 2022 nam het ledental van de Vereniging Rembrandt toe tot ruim 17.500. Ons draagvlak is daarmee groter dan ooit tevoren.