Openbaar kunstbezit

Wat voor het openbaar kunstbezit is verzameld moet ook in de toekomst te zien zijn. Daarom spreekt de Vereniging Rembrandt zich uit als musea in financieel moeilijke tijden dreigen delen van hun collectie ten gelde te maken of vanwege een nieuwe collectiebeleid kunstwerken willen afstoten. Om dezelfde reden heeft de Vereniging zich met enkele bevriende fondsen bij de totstandkoming van de nieuwe Erfgoedwet intensief ingezet voor een goede invulling van deze wet (van kracht sinds 1 juli 2016). De nieuwe Erfgoedwet heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in een zorgvuldige omgang door overheden met de aan hen toevertrouwde kunstwerken beter is gewaarborgd.

Mecenaat

Met haar meer dan 16.000 leden geeft de Vereniging Rembrandt een stem aan het mecenaat. Particulieren die met een financiële bijdrage of met een schenking in natura de openbare kunstcollecties verrijken, moeten erop kunnen vertrouwen dat daar zorgvuldig mee wordt omgesprongen. De Vereniging treedt op wanneer dat niet gebeurt. Zo kwam zij meermalen in actie om te voorkomen dat door haar gesteunde aankopen aan de zichtbaarheid dreigden te worden onttrokken. Vanuit het besef dat particuliere bijdragen van essentieel belang zijn voor ons openbaar kunstbezit, pleit de Vereniging er daarnaast voor dat particulieren bij het doen van schenkingen aan de Collectie Nederland kunnen blijven profiteren van fiscale voordelen.

Publiek en privaat

De Vereniging Rembrandt vindt een goede samenwerking van private en publieke fondsen onmisbaar voor de collectievorming van onze gemeenschappelijke verzamelingen. Daarom laat de Vereniging ook van zich horen als de overheid van plan is minder geld beschikbaar te stellen voor het doen van aankopen. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2017, toen de overheid het aankoopbudget van het Mondriaan Fonds dreigde te halveren. Dat heeft er mede toe geleid dat de toenmalige minister van cultuur aan dit fonds eenmalig een bedrag van € 1,5 miljoen extra toezegde voor het doen van aankopen.

Bekijk ook

Kennisbevordering

Kennisbevordering
Onderzoek Rma Vd Kaafke Nieuwer
©