Auteursrechten

De Vereniging Rembrandt heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen contact met ons opnemen. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij de Vereniging Rembrandt, respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © Pictoright Amsterdam 2023.

Privacy

De Vereniging Rembrandt neemt de privacy van haar leden serieus. Hoe we hiermee omgaan hebben we omschreven in onze privacyverklaring. Klik hiervoor op onderstaande knop.

Onze privacyverklaring