Wilt u uw liefde voor kunst doorgeven? Overweeg dan om de Vereniging Rembrandt te benoemen in uw testament. Via een erfstelling of legaat kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan een bloeiend openbaar kunstbezit.


Hoe kan ik nalaten?

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt nalaten aan de Vereniging Rembrandt. Hieronder vindt u een overzicht. Belangrijk om te weten is dat wij zijn aangemerkt als culturele ANBI. Dit betekent dat uw nalatenschap volledig is vrijgesteld van erfbelasting.

  • Erfstelling. U kunt de Vereniging Rembrandt benoemen tot (mede-)erfgenaam. Wanneer de Vereniging Rembrandt wordt aangesteld als enig erfgenaam, blijft de mogelijkheid bestaan om legaten aan dierbaren of andere goede doelen toe te kennen.
  • Legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag of een specifiek goed. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan de Vereniging Rembrandt nalaten.
  • Kunstwerk nalaten. Als u besluit de Vereniging Rembrandt een kunstwerk na te laten, dan zullen wij dit werk met de grootst mogelijke zorg proberen te plaatsen in het op dat moment meest passende museum. In het geval plaatsing in een museale omgeving niet lukt dan behoudt de Vereniging Rembrandt zich het recht voor het werk te verkopen. De opbrengst wordt dan toegevoegd aan ofwel de algemene middelen ofwel het Themafonds van uw interessegebied. Mocht u een Fonds op Naam hebben opgericht, dan is het mogelijk de opbrengst hieraan toe te voegen.
Fonds op Naam

Met een nalatenschap van tenminste € 75.000 kunt u bij de Vereniging Rembrandt een Fonds op Naam oprichten. U bepaalt de naam en, in samenspraak met de Vereniging Rembrandt, de doelstelling van het fonds. Het fonds kan worden besteed aan de ondersteuning van kunstaankopen, onderzoek en restauraties. Als het fonds wordt ingezet voor het realiseren van een kunstaankoop, dan zal de naam van dit fonds in het museum altijd bij die aankoop vermeld blijven. Als u van plan bent een Fonds op Naam op te nemen in uw testament dan kunt u wellicht overwegen om dit al bij leven in te laten gaan zodat u nog van uw schenking kunt genieten. Meer weten? Klik op de rode knop hieronder.

Fonds op Naam
Fiscaal voordeel: de kwijtscheldingsregeling

Wist u dat het dankzij de kwijtscheldingsregeling mogelijk is successierechten geheel of gedeeltelijk te betalen met kunstwerken? Voorwaarde is dat die kunstwerken van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn en deel uitmaken van dezelfde nalatenschap waarover successierechten moeten worden betaald. De kunstwerken worden dan overgedragen aan de Staat der Nederlanden, die ze een plaats geeft in een museum of andere openbare instelling. De zogenaamde ‘inleverwaarde’ wordt vastgesteld op 120% van de taxatiewaarde. Voor meer informatie, lees onderstaand artikel.

Willink Uitzicht Op Baai
Betaling van successierechten met kunstwerken

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, zomer 2009, pp. 8-10

Download
Meer weten?

Voor vragen over nalaten kunt u contact opnemen met Leonie Pels Rijcken, secretaris van de Vereniging Rembrandt. Haar contactgegevens staan bovenaan deze pagina. Tip: lees eerst de publicatie Voor later, waarin een interview met Leonie is opgenomen.

Voor Later Cover
Voor later: nalaten aan de Vereniging Rembrandt
Download
Jacobs Gilde

Voor leden die de Vereniging Rembrandt in hun testament hebben benoemd of die dat overwegen, is in 2020 Jacobs Gilde opgericht. De naam van het gilde verwijst naar Jacob Swalmius, die in 1635 als getuige optrad voor Rembrandt en Saskia bij het opstellen en ondertekenen van hun testament. Als dank voor hun bijzondere betrokkenheid ontvangen de gildeleden als groep jaarlijks een uitnodiging voor een bijzondere kunsthistorische ontvangst. Gildeleden die aangeven een belangstelling te hebben voor een specifiek verzamelgebied, zoals Zilver of Impressionisme, worden eveneens uitgenodigd voor bijeenkomsten die daarbij aansluiten.

Musscher Grijs

(links) Maker onbekend, Familiepenning, 1688 | goud, Ø 9 cm | Rijksmuseum, Amsterdam | gesteunde aankoop uit 2008
(rechts) Michiel van Musscher, Isaac Pontanus schenkt zijn kleinzoon Hendrik van Beek een gouden penning, 1689 | olieverf op tin, Ø 9 cm, Rijksmuseum, Amsterdam | gesteunde aankoop uit 2008

Net als iedere grootouder wilde de 17de-eeuwse Amsterdamse predikant Isaac Pontanus de best mogelijke toekomst voor zijn kleinkind. Hij gaf hem om die reden voor zijn verjaardag een gouden penning met daarin belangrijke levenslessen gegraveerd. De overhandiging van deze penning liet hij vastleggen in een portretje van dezelfde vorm en hetzelfde formaat. Penning en portret konden in 2008 gezamenlijk met steun van de Vereniging Rembrandt worden aangekocht. Dit unieke ensemble staat symbool voor de rol die musea in de samenleving hebben: het doorgeven van kennis en schoonheid aan toekomstige generaties. De Vereniging Rembrandt is er om musea in die rol te ondersteunen.

Code Nalaten

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Code Nalaten. Deze code functioneert als leidraad voor organisaties die via nalatenschappen fondsen verwerven of verkrijgen, en beschrijft zowel de wettelijke verplichtingen die de fondsenwervende instellingen na moeten komen als de gedragslijn waar individuele fondsenwervers zich aan moeten houden. Integriteit, kwaliteit en transparantie zijn daarbij de kernwaarden.

Bekijk ook

Lid worden

Lid worden
25 Stedelijk Carrousel MP iets minder verkleind
©