Onze Nederlandse museumcollecties worden niet vanzelf verrijkt met topkunst. Als lid van de Vereniging Rembrandt speelt u daarbij een belangrijke rol. Wilt u die onmisbare steun in de toekomst blijven geven? Overweeg dan een nalatenschap aan de Vereniging Rembrandt.

Hoe kan ik nalaten?
  • Erfstelling
    U kunt de Vereniging Rembrandt benoemen tot (mede-)erfgenaam. Wanneer de Vereniging Rembrandt wordt aangesteld als enig erfgenaam, blijft de mogelijkheid bestaan om legaten aan dierbaren of andere goede doelen toe te kennen.
  • Legaat
    Dit is een vastgesteld geldbedrag of een specifiek goed. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan de Vereniging Rembrandt nalaten.
  • Kunst nalaten
    Als u besluit de Vereniging Rembrandt één of meerdere kunstwerken na te laten, dan zullen wij die met de grootst mogelijke zorg proberen te plaatsen in het meest passende museum. Wist u dat het mogelijk is om successierechten geheel of gedeeltelijk te betalen met kunstwerken? Klik hier voor meer informatie.
Concreet en persoonlijk

Fonds op Naam

Een familienaam in stand houden of een dierbare eren? Met een nalatenschap vanaf 75.000 euro kunt u een Fonds op Naam oprichten. Met dat fonds kunt u de aankoop steunen van kunst die u dierbaar is, maar ook onderzoek of restauraties mogelijk maken. Zodra uw fonds wordt ingezet, wordt het vermeld bij het door u gesteunde kunstwerk, onderzoeks- of restauratieproject.

Meer weten?

'We bewaren en geven het openbaar kunstbezit door. Het is ons toevertrouwd, net als de natuur.'

Peter Hecht oud-bestuurslid Vereniging Rembrandt
Leden Ver Rembrandt
Bijzondere ontvangsten

Jacobs Gilde

Overweegt u de Vereniging Rembrandt in uw testament te benoemen, of hebt u dat al gedaan? Dan verwelkomen wij u graag als lid van Jacobs Gilde. Als dank voor uw waardevolle betrokkenheid ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een bijzondere kunsthistorische ontvangst.

Meer informatie?

Ik ben er voor al uw vragen over nalaten aan de Vereniging Rembrandt. Ook sturen wij u met plezier een brochure met extra informatie toe.

Leonie Pels Rijcken, bestuurssecretaris/adjunct-directeur
(070) 427 17 20
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl

Bekijk ook

Word partner

Word partner
Matisse La Peruche Original
Omslag

Overweegt u na te laten?

Bestel dan nu het boekje met alle informatie.

Overweegt u na te laten?

Vraag het gratis informatieboekje aan

Lees hier meer over de voorwaarden en privacy.

Vul alle velden in, alstublieft.

Bedankt voor uw aanvraag. Het boekje komt zo spoedig mogelijk uw kant op!