Culturele ANBI

De Vereniging Rembrandt is een culturele ANBI. Dat betekent dat u als schenker in aanmerking komt voor een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften acceptatie protocol

De Vereniging Rembrandt heeft haar uitgangspunten voor het accepteren van grotere giften en het aangaan van samenwerkingsverbanden vastgelegd in een giften acceptatie protocol.

Erkend goed doel

De Vereniging Rembrandt is opgenomen in het register van het CBF, een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Ons erkenningspaspoort is te vinden op de website van het CBF.

Naar ons CBF-erkenningspaspoort
Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van de Vereniging Rembrandt vindt u hieronder.

Download Beleidsplan
Integriteit

De Vereniging Rembrandt hecht grote waarde aan integriteit en hanteert een gedragscode en integriteitsbeleid.

Meldpunt

Wilt u een melding maken van ongewenste omgangsvormen of een schending van integriteit? Dat kan door een mail te sturen naar:

[email protected]

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Leonie Pels Rijcken, bestuurssecretaris/adjunct-directeur

(070) 427 17 20
[email protected]