Lidmaatschappen

Onmisbaar voor de Vereniging Rembrandt zijn onze contributielidmaatschappen. Deze hebben vaste prijzen, met een gereduceerd tarief voor leden onder de 25 jaar. Voor leden die minimaal vijf jaar achtereenvolgens een grotere schenking doen, gelden er extra privileges als dank.
 

Lees meer
Fondsen

De Vereniging Rembrandt beheert ruim zestig fondsen, waaronder Themafondsen, Fondsen op Naam en Cirkelfondsen. Deze fondsen zijn onmisbaar voor onze steun bij aankopen, restauraties en onderzoek.

Lees meer
Erfstellingen en legaten

Wie de liefde voor kunst wil doorgeven, benoemt de Vereniging Rembrandt in diens testament. Via een erfstelling of legaat dragen deze leden ook na hun overlijden bij aan bloeiende Nederlandse kunstcollecties.

Lees meer
Onmisbare partners

De Vereniging Rembrandt werkt samen met een aantal onmisbare partners: het Cultuurfonds en de Vriendenloterij, die ons elk jaar een financiële bijdrage geven voor de uitvoering van onze missie. Bij aanvragen voor steun bij aankopen die van evident en eminent belang zijn voor de kunstcollectie van Nederland, kan het Nationaal Fonds Kunstbezit worden aangesproken.

Giften en sponsoring

Ook ontvangt de Vereniging Rembrandt eenmalige giften. Voor specifieke kosten worden wij ook vaak gesteund door sponsoren.

Lees meer
Ons beleggingsbeleid

De Vereniging Rembrandt is een fondsenwervende instelling met vermogen. Wij streven ernaar de jaarlijkse kosten van de organisatie volledig te dekken uit de jaarlijkse baten van de beleggingen.

Lees meer
Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten van het afgelopen kalenderjaar.

Naar onze jaarverslagen
Bekijk ook

Topstuk uit onze collectie

Topstuk uit onze collectie: Anne-Simone
Portret Anne Simone Meddens Sander van den Bosch
© Sander van den Bosch