Lidmaatschappen

Onmisbaar voor de Vereniging Rembrandt zijn onze contributielidmaatschappen. We kennen drie soorten: Jongmaat (tot 25 jaar), Gezel (voor één of twee personen) en Meester. Meesters krijgen extra privileges, als dank voor de schenking die zij minimaal vijf jaar achter elkaar doen.

Lees meer
Fondsen

De Vereniging Rembrandt beheert ruim zestig fondsen, waaronder Themafondsen, Fondsen op Naam en Cirkelfondsen. Deze fondsen zijn onmisbaar voor onze steun bij aankopen, restauraties en onderzoek.

Lees meer
Erfstellingen en legaten

Wie de liefde voor kunst wil doorgeven, benoemt de Vereniging Rembrandt in diens testament. Via een erfstelling of legaat dragen deze leden ook na hun overlijden bij aan bloeiende Nederlandse kunstcollecties.

Lees meer
Onmisbare partners

De Vereniging Rembrandt werkt samen met een aantal onmisbare partners: het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vriendenloterij, die ons elk jaar een financiële bijdrage geven voor de uitvoering van onze missie. Bij aanvragen voor steun bij aankopen die van evident en eminent belang zijn voor de kunstcollectie van Nederland, kan het Nationaal Fonds Kunstbezit worden aangesproken.

Giften en sponsoring

Ook ontvangt de Vereniging Rembrandt eenmalige giften. Voor specifieke kosten worden wij ook vaak gesteund door sponsoren.

Lees meer
Ons beleggingsbeleid

De Vereniging Rembrandt is een fondsenwervende instelling met vermogen. Wij streven ernaar de jaarlijkse kosten van de organisatie volledig te dekken uit de jaarlijkse baten van de beleggingen.

Lees meer
Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten van het afgelopen kalenderjaar.

Naar onze jaarverslagen
Bekijk ook

Rembrandtlid persoonlijk

Rembrandtlid persoonlijk-Anne-Simone Meddens
Portret Anne Simone Meddens Sander van den Bosch
© Sander van den Bosch