Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken: 

  • de door jou verstrekte reguliere persoonsgegevens ten behoeve van een (cadeau)lidmaatschap of gift;
  • de persoonsgegevens (in ieder geval naam en e-mailadres) die je ons verstrekt bij een informatieverzoek of bij het inschrijven op de nieuwsbrief;
  • de gegevens die je bij ons achterlaat bij het bezoeken van onze website.
Met welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt?

Wij verwerken deze gegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en eventuele aanverwante diensten en/of activiteiten waarvoor je interesse hebt getoond, zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. De Vereniging Rembrandt verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang gebruiken wij jouw gegevens?

De actieve verwerking van je gegevens vindt slechts plaats gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst. Na beëindiging van de hoofdovereenkomst worden je gegevens gearchiveerd.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Je gegevens worden verwerkt door de Vereniging Rembrandt en door derden wier diensten wij binnen de omschreven doeleinden gebruiken ten behoeve van onder meer kantoorautomatisering, communicatie- en marketingactiviteiten. Wij maken uitsluitend gebruik van diensten van derden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Links naar andere websites

Op de website van de Vereniging Rembrandt zijn enkele links naar websites van andere organisaties opgenomen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze organisaties met je gegevens omgaan.

Klikgedrag

Op de website van de Vereniging Rembrandt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren of om meer gerichte informatie op de website te zetten. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aanpassen aan de wensen van onze leden en belangstellenden.

Cookies

Wij verzamelen cookies om je gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Dat gebeurt volledig anoniem en de verzamelde informatie wordt maximaal twee jaar bewaard. Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken. Door gebruik te maken van onze website ga je hiermee akkoord. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze te blokkeren in je internetbrowser, waarna je nog steeds de meeste onderdelen van de website kunt bezoeken.

Ons cookiebeleid
Burgerservicenummer (BSN)

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen van de Geefwet is het noodzakelijk de Overeenkomst periodieke gift volledig in te vullen. In verband met de bescherming van persoonsgegevens wordt het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt op het exemplaar dat de Vereniging Rembrandt houdt en wordt het niet opgeslagen in onze administratie.

Foto’s

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en onze ontvangsten worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden van de Vereniging Rembrandt. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je dat kenbaar maken aan onze fotograaf (herkenbaar aan ons logo). Sta je op een foto die is gebruikt voor de website en wil je die hier liever verwijderd zien? Neem dan contact met ons op.

Worden de gegevens beveiligd?

De Vereniging Rembrandt neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Wanneer wij opdracht verlenen aan derden (verwerkers) dan waarborgen wij dat deze partij dezelfde mate van beveiliging garandeert als die wij noodzakelijk vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen, indien daarvoor aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan. Je kan een verzoek daartoe indienen bij ons bureau. Er kan om legitimatie worden gevraagd.

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2024