Onderzoek als fundament

Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van vrijwel alle functies in een museum: van conservering en restauratie tot de presentatie van de collectie. De onderzoekstaken van veel musea verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Uit bezorgdheid over deze ontwikkeling verstrekt de Vereniging Rembrandt sinds 2012 onderzoeksbeurzen. Zo helpen wij musea hun kennis van de collectie op peil te houden. Daarnaast geven wij via deze beurzen jonge, getalenteerde onderzoekers de kans ervaring op te doen in het museale werkveld.

Copier Likeurkaraf
© Eric Rijper

Andries Copier (ontwerp), Likeurkaraf, 1930 | glas en verzilverd metaal, H 14,3 cm | Nationaal Glasmuseum, Leerdam | gesteunde aankoop uit 2014

Dankzij hun kennis ontdekken musea spectaculaire mogelijke aanwinsten, soms op onbeduidende plekken. Een mooi voorbeeld is de vondst van deze karaf op Marktplaats, die de conservator van het Nationaal Glasmuseum onmiddellijk herkende als een zeldzaam exemplaar van een ontwerp door Andries Copier. De vanzelfsprekendheid van deze kennis lijkt door bezuinigingen en andere ontwikkelingen langzamerhand te verdwijnen. De Vereniging Rembrandt probeert hierin via onderzoeksbeurzen verandering te brengen.

'Niet alles spreekt vanzelf en ook niet voor elk publiek.'

Marie Stel oud-bursaal Vereniging Rembrandt Zonder kennis verliezen musea hun ziel
Direct bijdragen aan museaal onderzoek?

Dat kan door een gift te doen aan het Ekkart Fonds, ons oudste onderzoeksfonds. Ook is het mogelijk zelf een fonds voor collectiegerelateerd onderzoek op te richten. Wij beheren momenteel zeven van die fondsen. De meeste hiervan hebben specifieke bepalingen opgenomen bij steunverlening. Ga naar de betreffende fondsenpagina's om erachter te komen welke dat zijn.

Aanvraag indienen?

Musea die financiële steun zoeken voor museaal onderzoek, kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Lees meer
Marije Sennema GRID Nienke Maat verkleind
© Nienke Maat

Op 1 september 2020 begon Marije Sennema in GRID Grafisch Museum Groningen met haar onderzoek naar de relatie tussen de drukkersmaterialen en de 'druksels' van de Groninger drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. Doel is te achterhalen hoe Werkman deze werken op papier maakte en welke technieken hij toepaste. De onderzoeksbeurs wordt gefinancierd vanuit het Groninger Fonds.

Claudine de With Beurs voor promovendi

Wij verstrekken ook beurzen aan promovendi aan Nederlandse universiteiten die voor hun proefschrift onderzoek doen naar een kunsthistorisch of aanverwant onderwerp en een extra bijdrage nodig hebben voor de voltooiing hiervan. Een beurs bedraagt maximaal 2.500 euro. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: 1 april en 1 oktober. Meer weten? Neem contact op met onze secretaris onderzoeksbeurzen. Zijn contactgegevens staan hieronder.

Download Reglement Claudine de With Beurs
Contact

Hilbert Lootsma, coördinator inhoud en communicatie/secretaris onderzoeksbeurzen

(070) 427 17 20
lootsma@verenigingrembrandt.nl

Bekijk ook

Wij maken restauraties mogelijk

Wij maken restauraties mogelijk
Van Everdingen De officieren van de Oude Schutterij van Alkmaar restauratie
© Roel Backaert