Rembrandtkaart

Tot welke musea geeft de Rembrandtkaart vrij toegang?

Voor een overzicht van de musea die vrije entree verlenen op vertoon van uw Rembrandtkaart, klik hier.


Waarom kan ik met mijn Rembrandtkaart niet alle musea in?

De Rembrandtkaart is een bedankje aan de leden van de Vereniging Rembrandt voor hun financiële steun aan musea voor aankopen, restauraties of onderzoek. De kaart is daarom alleen geldig in de musea die door de Vereniging Rembrandt zijn gesteund. Dat zijn er inmiddels meer dan 120. Sommige musea die niet door ons zijn gesteund, zoals Museum De Pont in Tilburg, verlenen onze leden toch gratis toegang omdat ze onze missie onderschrijven. Kunsthallen, zoals de Hermitage in Amsterdam en Kunsthal KAdE in Amersfoort, hebben geen eigen collectie en de Vereniging Rembrandt kan deze instellingen dan ook geen steun verlenen. Desondanks biedt de Kunsthal in Rotterdam de leden van de Vereniging Rembrandt wel vrije entree. In 2008 steunde de Vereniging Rembrandt Museum Boijmans Van Beuningen namelijk bij de aankoop van een kunstwerk bestemd voor de Kunsthal.


Kan ik op vertoon van de Rembrandtkaart gratis een tentoonstelling bezoeken?

In principe wel, maar voor sommige tentoonstellingen rekenen musea een extra toeslag op de reguliere toegangsprijs. Het kan voorkomen dat ook leden van de Vereniging Rembrandt die extra toeslag moeten betalen. Voor sommige tentoonstellingen is het vanwege de te verwachten drukte noodzakelijk online een tijdsblok te reserveren. Wij raden u dan ook aan om voorafgaand aan uw bezoek de website van het betreffende museum te raadplegen.


Is een Rembrandtkaart persoonlijk?

Ja, de Rembrandtkaart is verbonden aan uw lidmaatschap bij de Vereniging Rembrandt en op uw kaart is uw naam en lidmaatschapsnummer vermeld. Als u een tweepersoonslidmaatschap heeft, is het mogelijk de tweede kaart niet op naam maar voor een introducé af te sluiten. Deze introducékaart gebruikt u altijd voor een gezamenlijk bezoek aan een museum.


Wordt de kaart in het museum gescand?

Nee, de Rembrandtkaart is (nog) niet scanbaar.


Moet ik langs de kassa bij het museum?

Veel musea bieden leden van de Vereniging Rembrandt de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde fast lane. U hoeft in dat geval niet eerst langs de kassa voor een ticket, maar houd voor controle altijd uw Rembrandtkaart bij de hand. Het is soms mogelijk dat u bij grote drukte in een wachtrij terecht komt.


Ik ben mijn Rembrandtkaart kwijt. Wat nu?

Uw Rembrandtkaart is persoonlijk en bevat uw lidmaatschapsnummer. Neem in geval van verlies contact met ons op, dan sturen wij u een duplicaat toe.


Lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden?

Een lidmaatschap sluit u eenvoudig af via onze website. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en verzoek tot betaling. Als uw betaling ontvangen is, heten wij u van harte welkom als lid en sturen u uw Rembrandtkaart(en) toe.


Hoe lang is mijn lidmaatschap geldig?

De Vereniging Rembrandt hanteert een lidmaatschapsperiode van een kalenderjaar. Als u halverwege het jaar lid wordt, betaalt u 50% (alleen geldig voor het Gezel- en Gezel 2 personen-lidmaatschap). Alle leden ontvangen in november een verzoek tot verlenging van hun lidmaatschap.


Kan ik betalen via automatische incasso of gebruik maken van een machtiging?

Neem voor deze vraag contact met ons op.


Kan ik een cadeaulidmaatschap zelf overhandigen?

Ja, dit kunt u aangeven bij het afsluiten van een cadeaulidmaatschap.


Hoe geef ik een (adres)wijziging door?

Geef wijzigingen in uw gegevens altijd zo spoedig mogelijk aan ons door. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.


Hoe blijf ik op de hoogte van activiteiten?

Wij versturen maandelijkse digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief, u kunt zich daarvoor hier inschrijven. Alle leden ontvangen tevens drie keer per jaar ons Bulletin en ons jaarverslag per post.


Kan ik het Bulletin van de Vereniging Rembrandt ook digitaal lezen?

Ja, eerder verschenen nummers van het Bulletin staan hier. Als u het Bulletin niet op papier wilt ontvangen, horen wij dat graag.


Waaraan wordt mijn contributie besteed?

Uw contributie wordt besteed aan de doelstelling van de Vereniging Rembrandt. U levert een directe bijdrage aan de versterking van onze openbare kunstcollecties. Musea dienen aanvragen voor ondersteuning bij de Vereniging Rembrandt in wanneer zij denken dat de beoogde aankoop niet alleen van grote waarde zou zijn voor hun eigen collectie, maar ook voor het Nederlands openbaar kunstbezit in het algemeen.


Hoe zeg ik een lidmaatschap op?

Als u niet langer lid wilt zijn, dan ontvangen wij graag uw opzegging per e-mail of papieren post. Restitutie van (een deel van) de contributie is helaas niet mogelijk.


Geven en nalaten

Hoe kan ik geven (met fiscale voordelen)?

U kunt op verschillende manieren geven aan de Vereniging Rembrandt. Klein of groot, periodiek of eenmalig, elke gift aan de Vereniging Rembrandt kan het verschil maken. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. De Vereniging Rembrandt is namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien kunt u gebruik maken van de multiplier, onderdeel van de Geefwet. Voor meer informatie klik hier.


Ik wil het openbaar kunstbezit helpen verrijken met kunst van mijn voorkeur. Hoe doe ik dat?

De Vereniging Rembrandt beheert vijftien zogenaamde Themafondsen, voor elk van haar verzamelgebieden één. Deze fondsen stellen u in staat uw schenking toe te wijzen aan een specifiek gebied, zoals moderne en hedendaagse kunst, keramiek of impressionisme. Hiernaast beheert de Vereniging Rembrandt ruim zestig Fondsen op Naam. Met een Fonds op Naam levert u op een heel persoonlijke wijze een bijdrage aan de Collectie Nederland. Zo zijn er Fondsen op Naam die zijn bedoeld voor steun bij aankoop van landschapsschilderijen, van kunst uit de School van Barbizon en kunst die een relatie aangaat met kinderen. Meer weten over het oprichten van een Fonds op Naam of bijdragen aan een Themafonds? Klik hier.


Kan ik de Vereniging Rembrandt opnemen in mijn testament?

De Vereniging Rembrandt is ontzettend dankbaar voor alle nalatenschappen die zij ontvangt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden onze vereniging op te nemen in uw testament? Klik hier.


Aanvragen

Steunt de Vereniging Rembrandt alleen aankopen van werk van Rembrandt?

Nee, zeker niet. De Vereniging Rembrandt dankt weliswaar haar naam aan deze grote meester, maar ondersteunt aankopen van kunst van alle tijden, alle soorten en van over de hele wereld. Daarnaast kunnen musea bij ons terecht voor financiële ondersteuning van museaal onderzoek en restauratie.


Hoe dien ik een aanvraag in voor een een kunstaankoop?

Musea die overwegen de Vereniging Rembrandt te vragen om steun bij een kunstaankoop worden verzocht telefonisch contact op te nemen met Fusien Bijl de Vroe, onze directeur. Nadat dit eerste contact heeft plaatsgevonden, wordt het aanvraagformulier opgestuurd.


Hoe dien ik een aanvraag in voor steun bij onderzoek of een restauratie?

Musea die overwegen bij de Vereniging Rembrandt een aanvraag in te dienen voor steun bij onderzoek of een restauratie worden verzocht van te voren contact op te nemen met Gerdien Wuestman, onze wetenschappelijk redacteur en secretaris onderzoeksbeurzen en restauraties.


Hoe wordt beslist over een aanvraag?

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit over steunverlening. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar over aanvragen. Om afgewogen beslissingen te kunnen nemen, winnen bestuursleden advies in bij de raad van adviseurs. De directeur van de Vereniging Rembrandt informeert het aanvragende museum over het besluit van de aanvraag.


Hoeveel schenkt de Vereniging Rembrandt bij een aankoop?

De Vereniging Rembrandt ondersteunt musea voor maximaal 50% van het aankoopbedrag. Per jaar worden gemiddeld twintig tot dertig aanvragen gehonoreerd. De bedragen verschillen van enkele honderden tot enkele miljoenen euro’s. Jaarlijks besteedt de Vereniging Rembrandt gemiddeld rond de vijf miljoen euro aan haar doelstelling.

©