Rembrandtkaart

Tot welke musea geeft de Rembrandtkaart vrij toegang?

Op vertoon van je Rembrandtkaart verlenen meer dan 125 musea vrije toegang. Voor een overzicht van de musea, klik hier.

Waarom kan ik met mijn Rembrandtkaart niet alle musea in?

De Rembrandtkaart is een bedankje aan de leden van de Vereniging Rembrandt voor hun financiële steun aan musea voor aankopen, restauraties of onderzoek. De kaart is daarom alleen geldig in de musea die door ons zijn gesteund. Sommige musea die niet zijn gesteund verlenen onze leden toch gratis toegang, omdat ze onze missie onderschrijven. Kunsthallen hebben geen eigen collectie en de Vereniging Rembrandt kan deze instellingen dan ook geen steun verlenen. Desondanks biedt de Kunsthal in Rotterdam de leden van de Vereniging Rembrandt wel vrije entree. In 2008 steunde de Vereniging Rembrandt Museum Boijmans Van Beuningen namelijk bij de aankoop van een kunstwerk bestemd voor de Kunsthal. 

Kan ik op vertoon van de Rembrandtkaart gratis een tentoonstelling bezoeken?

In principe wel, maar voor sommige tentoonstellingen rekenen musea een extra toeslag op de reguliere toegangsprijs. Het kan voorkomen dat ook leden van de Vereniging Rembrandt die extra toeslag moeten betalen. Voor sommige tentoonstellingen is het vanwege de te verwachten drukte noodzakelijk online een tijdsblok te reserveren. Wij raden dan ook aan om voorafgaand aan het bezoek de website van het betreffende museum te raadplegen.

Wat is het verschil tussen de Museumkaart en de Rembrandtkaart?

Met zowel de Museumkaart als de Rembrandtkaart krijg je vrije toegang tot musea door heel Nederland. Het belangrijkste verschil is dat bij gebruik van een Museumkaart een bezoekvergoeding wordt uitgekeerd aan het betreffende museum, terwijl de Rembrandtkaart vooral is bedoeld als bedankje aan de leden van de Vereniging Rembrandt voor hun betrokkenheid bij het Nederlands openbaar kunstbezit. Naast een Rembrandtkaart ontvangen leden van de Vereniging Rembrandt ook het Bulletin van de Vereniging Rembrandt en worden zij uitgenodigd voor kunstevenementen.

Is een Rembrandtkaart persoonlijk?

Ja, de Rembrandtkaart is verbonden aan het lidmaatschap bij de Vereniging Rembrandt. Op de kaart worden naam, lidmaatschapsnummer en geldigheid vermeld. Als je een tweepersoonslidmaatschap hebt, is het mogelijk de tweede kaart niet op naam maar voor een introducé af te sluiten. Deze introducékaart gebruik je altijd voor een gezamenlijk bezoek aan een museum, samen met je eigen Rembrandtkaart.

Wordt de kaart in het museum gescand?

Nee, de Rembrandtkaart is (nog) niet scanbaar.

Moet ik langs de kassa bij het museum?

Veel musea bieden leden van de Vereniging Rembrandt de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde fast lane. Je hoeft in dat geval niet eerst langs de kassa voor een ticket, maar houd voor controle altijd de Rembrandtkaart bij de hand. Het is soms mogelijk dat je bij grote drukte in een wachtrij terecht komt.

Ik ben mijn Rembrandtkaart kwijt. Wat nu?

De Rembrandtkaart is persoonlijk. Neem in geval van verlies contact met ons op, dan sturen wij een duplicaat toe. 
 

Lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden?

Een lidmaatschap sluit je eenvoudig af via onze website, of door contact op te nemen via de telefoon of email. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en verzoek tot betaling. Als de betaling ontvangen is, heten wij je van harte welkom als lid en krijg je de Rembrandtkaart(en) thuisgestuurd.

Hoe lang is mijn lidmaatschap geldig?

Het lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt heeft een looptijd van een jaar. Leden ontvangen ongeveer 6 weken voor het verlopen van het lidmaatschap een betaalverzoek (of aankondiging van de automatische incasso).

Kan ik betalen via automatische incasso of gebruik maken van een machtiging?

Ja, neem voor deze vraag contact met ons op.

Kan ik een cadeaulidmaatschap zelf overhandigen?

Ja, dit kan je aangeven bij het afsluiten van een cadeaulidmaatschap.

Hoe geef ik een (adres)wijziging door?

Geef wijzigingen in je gegevens altijd zo spoedig mogelijk aan ons door. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

Hoe blijf ik op de hoogte van activiteiten?

Wij versturen maandelijkse digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Inschrijven kan hier. Alle leden ontvangen tevens drie keer per jaar ons Bulletin en ons jaarverslag per post.

Kan ik het Bulletin van de Vereniging Rembrandt ook digitaal lezen?

Ja, leden kunnen telefonisch contact opnemen of een mail sturen, dan krijgen zij een digitaal exemplaar thuisgestuurd.

Waaraan wordt mijn contributie besteed?

De contributie wordt besteed aan de doelstelling van de Vereniging Rembrandt. In onze jaarverslagen wordt beschreven hoe dit precies gebeurt. Je levert een directe bijdrage aan de versterking van onze openbare kunstcollecties.

Hoe zeg ik een lidmaatschap op?

Als je niet langer lid wilt zijn, dan ontvangen wij graag een opzegging per e-mail of post. Telefonische opzeggingen worden ook aangenomen. Restitutie van (een deel van) de contributie is helaas niet mogelijk. 
 

Geven en nalaten

Hoe kan ik geven (met fiscale voordelen)?

Je kan op verschillende manieren geven aan de Vereniging Rembrandt. Klein of groot, periodiek of eenmalig, elke gift aan de Vereniging Rembrandt kan het verschil maken. Welke vorm je ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. De Vereniging Rembrandt is namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien kan je gebruik maken van de multiplier, onderdeel van de Geefwet. Voor meer informatie klik hier.

Ik wil de Nederlandse kunstcollectie helpen verrijken met kunst van mijn voorkeur. Hoe doe ik dat?

De Vereniging Rembrandt beheert vijftien zogenaamde Themafondsen, voor elk van haar verzamelgebieden één. Deze fondsen stellen je in staat een gift toe te wijzen aan een specifiek gebied, zoals moderne en hedendaagse kunst, keramiek of impressionisme. Hiernaast beheert de Vereniging Rembrandt ruim zestig Fondsen op Naam. Met een Fonds op Naam lever je op een heel persoonlijke wijze een bijdrage aan de Nederlandse kunstcollectie. Zo zijn er Fondsen op Naam die zijn bedoeld voor steun bij aankoop van landschapsschilderijen en van kunst uit de School van Barbizon. Sommige Fondsen op Naam staan ook open voor schenkingen van derden. Meer weten over het oprichten van een Fonds op Naam of bijdragen aan een Themafonds? Klik hier.

Kan ik de Vereniging Rembrandt opnemen in mijn testament?

De Vereniging Rembrandt is ontzettend dankbaar voor alle nalatenschappen die zij ontvangt. Klik hier om meer te lezen over de mogelijkheden om onze vereniging op te nemen in een testament.
 

Aanvragen

Steunt de Vereniging Rembrandt alleen aankopen van werk van Rembrandt?

Nee, zeker niet. De Vereniging Rembrandt dankt weliswaar haar naam aan deze grote meester, maar ondersteunt aankopen van kunst van alle tijden, alle soorten en van over de hele wereld. Daarnaast kunnen musea bij ons terecht voor financiële ondersteuning van onderzoek en restauraties.

Hoe dien ik een aanvraag in voor een kunstaankoop?

Musea die overwegen de Vereniging Rembrandt te vragen om steun bij een kunstaankoop worden verzocht telefonisch contact op te nemen met Geert-Jan Janse, onze directeur. Nadat dit eerste contact heeft plaatsgevonden, wordt het aanvraagformulier opgestuurd. Drie weken voor een bestuursvergadering moet de aanvraag worden ingediend. Voor de vergaderdata, klik hier.

Hoe dien ik een aanvraag in voor steun bij onderzoek of een restauratie?

Musea die overwegen bij de Vereniging Rembrandt een aanvraag in te dienen voor steun bij onderzoek worden verzocht van te voren contact op te nemen met Hilbert Lootsma, onze coördinator inhoud en communicatie/secretaris onderzoeksbeurzen. Voor restauraties is de contactpersoon Gerdien Wuestman, onze wetenschappelijk redacteur/secretaris restauraties.

Hoe wordt beslist over een aanvraag?

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit over steunverlening. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar over aanvragen. Om afgewogen beslissingen te kunnen nemen, winnen bestuursleden advies in bij de raad van adviseurs. De directeur van de Vereniging Rembrandt informeert het aanvragende museum over het besluit van de aanvraag.

Hoeveel schenkt de Vereniging Rembrandt bij een aankoop?

De Vereniging Rembrandt ondersteunt musea voor maximaal 50% van het aankoopbedrag. Per jaar worden gemiddeld twintig tot dertig aanvragen gehonoreerd. De bedragen verschillen van enkele honderden tot enkele miljoenen euro’s. Jaarlijks besteedt de Vereniging Rembrandt gemiddeld rond de vijf miljoen euro aan haar doelstelling.