Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt. Zij stelt belangrijke zaken met betrekking tot de Vereniging vast. Zo geeft zij het bestuur mandaat om te beslissen over aankopen. Ook benoemt zij de leden van het bestuur en van de raad van adviseurs. Daarnaast stelt zij het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en beleidsvoornemens vast.

Ons bestuur

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt bestaat uit een onafhankelijk team van experts. Zij zorgen ervoor dat er geen tegenstrijdige belangen ontstaan.

Lees meer
Ons bureau

Het bureau van de Vereniging Rembrandt is het eerste aanspreekpunt. Het ontfermt zich onder meer over financiën, marketing, communicatie en ledenbeheer.

Meer weten
Onze raad van adviseurs

Onze raad van adviseurs staat het bestuur van de Vereniging Rembrandt bij met goede raad. Bijvoorbeeld over aanvragen voor financiële steun bij kunstaankopen, fiscale kwesties, belangenbehartiging en het werven van nieuwe leden.

Verder lezen
JongRembrandt

De Vereniging Rembrandt telt vele jonge kunstliefhebbers. Het bureau en het jongerenbestuur organiseren voor deze jonge leden twee keer per jaar een speciale museumactiviteit.

Meer weten
Klachtencommissie

Heb je een klacht over de manier van voorlichting en fondsenwerving van de Vereniging Rembrandt? Dan kun je terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit leden met veelal een juridische achtergrond.

Meer informatie
Onze statuten

De grondregels van de Vereniging Rembrandt zijn vastgelegd in onze statuten, die voor het laatst in 2023 zijn gewijzigd.

Download Statuten Vereniging Rembrandt
Bekijk ook

Onze fondsen

Onze fondsen
Thek Farewell To Washington Square Nog Kleiner