Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt. Zij stelt belangrijke zaken met betrekking tot de Vereniging vast. Zo geeft zij het bestuur mandaat om te beslissen over aankopen. Ook benoemt zij de leden van het bestuur en van de raad van adviseurs. Daarnaast stelt zij het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en beleidsvoornemens vast.

Ons bestuur

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt bestaat uit een onafhankelijk team van experts. Zij zorgen ervoor dat er geen tegenstrijdige belangen ontstaan.

Lees meer
Ons bureau

Het bureau van de Vereniging Rembrandt is het eerste aanspreekpunt. Het ontfermt zich onder meer over financiën, marketing, communicatie en ledenbeheer.

Lees meer
Onze raad van adviseurs

Onze raad van adviseurs staat het bestuur van de Vereniging Rembrandt bij met goede raad. Bijvoorbeeld over aanvragen voor financiële steun bij kunstaankopen, fiscale kwesties, belangenbehartiging en het werven van nieuwe leden.

Lees meer
Klachtencommissie

Hebt u onverhoopt een klacht over de manier van voorlichting en fondsenwerving van de Vereniging Rembrandt? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit leden met veelal een juridische achtergrond.

Lees meer
Bekijk ook

Onze fondsen

Onze fondsen
Thek Farewell To Washington Square Nog Kleiner
©