Onze missie

Opkomen voor het mooie

Wij vinden de kunst in onze openbare verzamelingen van grote betekenis voor ons land. Kunst laat ons genieten van mooie dingen, leert ons over ons verleden en verruimt onze blik. De Vereniging Rembrandt zet zich al 136 jaar in voor een vitaal en relevant kunstbezit dat toegankelijk is voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Lees verder

Onze leden

Meer dan 16.000 kunstliefhebbers met één doel

De leden van de Vereniging Rembrandt vormen een betrokken netwerk door heel Nederland. Zij zijn dankzij hun bijdrage, zonder eigenbelang en met een mandaat aan het bestuur en raad van adviseurs, de ambassadeurs van de doelstelling, en vormen daarmee het belangrijkste kapitaal van de Vereniging.

Lees verder

Onze geschiedenis

Van 1883 tot nu

Van een kleine, vooral hoofdstedelijke aangelegenheid in de oprichtingstijd is de Vereniging Rembrandt uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 16.000 leden die door heel Nederland opereert. Haar missie is de afgelopen jaren flink uitgebreid, maar het hoofddoel is en blijft hetzelfde: de bescherming en verrijking van de Collectie Nederland. Daarbij gaat het steeds om kunstliefde, kennis van zaken en vooral ook: generositeit.

Lees verder

De Vereniging Rembrandt is overkoepelend, onafhankelijk, bezit expertise en heeft een grote, sterke achterban die onze bron van rijkdom is.

Arent Fock voorzitter Vereniging Rembrandt

Algemene informatie over de Vereniging

20180616 066 Alv Verkleind

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt. Zij stelt belangrijke zaken met betrekking tot de Vereniging vast, zoals benoemingen van de leden van het bestuur en van de raad van adviseurs, het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en beleidsvoornemens. Ook geeft zij het bestuur mandaat om te beslissen over aankopen. De ALV van 2020 vond plaats op 25 juni en kon vanwege de omstandigheden alleen digitaal worden bijgewoond.

Coxie Landing Van Scipio Africanus Bij Carthago Bijgesneden

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt bepaalt het beleid van de Vereniging. Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het beoordelen van de aanvragen en het bepalen welke van de beoogde aankopen steun krijgen van de Vereniging. De personen die zitting hebben in het bestuur zijn onafhankelijke experts die dit werk onbezoldigd doen uit liefde voor het openbaar kunstbezit.

Dubbelportret Boerhaave Verkleind

Raad van adviseurs

De leden van de raad van adviseurs geven het bestuur advies over aanvragen of andere inhoudelijke zaken. Deze raad telt minimaal tweemaal zoveel leden als het aantal leden van het bestuur. Uit deze raad worden uiteindelijk weer bestuursleden gekozen.

Gevel Bureau Klein

Bureau

De praktische organisatie van de Vereniging wordt aangestuurd door de directeur, hierin ondersteund door de secretaris. Het bureau houdt zich onder meer bezig met taken op het gebied van marketing, communicatie, financiën, ledenbeheer en ledenadministratie.

Rijke Man En De Dood Detail Min Min

Klachtencommissie

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de manier van voorlichting en fondsenwerving van de Vereniging Rembrandt, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit leden met veelal een juridische achtergrond.

©