De algemene leiding van de Vereniging Rembrandt is in handen van de leden van het bestuur. Met hun expertise, netwerk en bevlogenheid leveren zij een belangrijke bijdrage aan het welvaren van de organisatie.


Samenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee uitvoerende bestuurders en ten minste negen niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de raad van adviseurs. Voor elk van hen geldt een benoemingstermijn van vier jaar dat tweemaal voor eenzelfde termijn kan worden verlengd. Bij de benoeming van nieuwe, niet-uitvoerende leden wordt goed gekeken welke expertise binnen het bestuur ontbreekt. Dat gaat zowel om specifieke kunsthistorische expertise als om kennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing en juridische zaken.

Download Profiel bestuursleden
Onafhankelijk

Het bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en is alert op het voorkomen van mogelijke tegenstrijdige belangen zowel voor wat betreft (neven)functies als voor wat betreft transacties, waaronder steunaanvragen. Om de zorgvuldigheid en transparantie van de besluitvorming te voorkomen heeft het bestuur in 2018 een protocol voor steunverlening vastgesteld. Dat document is als bijlage opgenomen in het bestuursreglement dat hieronder kan worden gedownload.

Download Bestuursreglement

Bestuur per 29 juni 2019

Bekijk ook

Zien, delen en doorgeven

Onze missie
Schalcken Bijgesneden
©