Hebt u een klacht over onze manier van voorlichting of fondsenwerving? Dan kunt u terecht bij onze klachtencommissie.


Procedure

Stuur uw klacht uiterlijk zes maanden na de datum van de gebeurtenis die aanleiding is tot de klacht in bij de Vereniging Rembrandt, ter attentie van de voorzitter van de klachtencommissie. De klacht wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Voor de volledige klachtenprocedure, download het reglement hieronder

Download Reglement klachtencommissie
Samenstelling

De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden, veelal met een juridische achtergrond. Zij zijn benoembaar voor drie jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd. Leden van het bestuur en de raad van adviseurs komen niet voor een benoeming in aanmerking.


Klachtencommissie per 1 oktober 2019

  • Mevrouw mr. J. Cohen Jehoram-Mendlik, voorzitter
  • Mevrouw mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, secretaris
  • Mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer
  • De heer mr. R.W. Polak
  • Mevrouw mr. G.V.M. Veldhoen
Bekijk ook

Bestuur

Bestuur
Coxie Landing Van Scipio Africanus Bij Carthago Bijgesneden En Iets Verkleind
©