Divers Maar Verbonden

Divers maar verbonden

Leden van de Vereniging Rembrandt zijn te vinden in heel Nederland – en zelfs daarbuiten. Ze zijn van alle leeftijden en komen uit alle lagen van de bevolking. Ze zijn vereend door hun liefde voor kunst en hun geloof in de verbindende kracht van het openbaar kunstbezit. De Vereniging geeft op verschillende manieren uitdrukking aan hun verbondenheid. Door middel van de Rembrandtkaart bijvoorbeeld, die elk lid vrije toegang geeft tot alle musea die door de Vereniging zijn gesteund, maar ook door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten en ontvangsten.

Rembrandtcirkels

De Vereniging Rembrandt kent leden die op eigen initiatief zogenaamde vraaggezelschappen hebben opgericht. Zij organiseren verschillende activiteiten, hierbij ondersteund door de Vereniging Rembrandt. Via hun eigen gezamenlijk opgerichte fonds verbinden zij de naam van hun cirkel aan kunstwerken die met steun van de Vereniging Rembrandt zijn aangekocht.

Lees meer

‘Ik vind het heel motiverend om te zien hoe zoveel mensen als tegenkracht van alle lelijkheid in de wereld zich willen inzetten voor het mooie.’


Fusien Bijl de Vroe directeur Vereniging Rembrandt

Privileges

Vrije toegang

Rembrandtkaart

De leden van de Vereniging Rembrandt zijn lid om het ideaal, omdat zij geloven dat de openbare kunstcollecties in Nederland van grote betekenis zijn voor mens en maatschappij. Als dank voor hun bijdrage aan het openbaar kunstbezit, bieden de gesteunde musea de leden op vertoon van hun Rembrandtkaart vrije toegang tot hun vaste collecties. Dankzij de jaarlijks door de leden gekozen afbeelding op de kaart is het ook een middel om de leden een tastbaar bewijs te geven van dat wat zij samen mogelijk hebben gemaakt.

Overzicht gesteunde musea
achtergrond

Bulletin en Rembrandtspecials

De leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen drie keer per jaar het Bulletin, waarin onder meer wordt verteld over de verleende steun aan kunstaankopen. Op deze manier delen de leden in de passie en de kennis van de musea en wordt duidelijk waarom nu juist deze aankoop het verhaal van de collectie van dat museum beter kan vertellen. Naast het Bulletin worden naar aanleiding van actuele bijzonderheden op het gebied van het openbaar kunstbezit Rembrandtspecials verstuurd naar de leden, zoals de speciale publicatie naar aanleiding van de aankoop van Adriaen de Vries' Bacchant door het Rijksmuseum in 2014.

Nummers Bulletin
20180616 162 Allard Pierson Museum Verkleind
dankbaarheid

Bijeenkomsten en ontvangsten

Om de leden te bedanken voor hun betrokkenheid en te laten zien wat zij samen voor elkaar hebben gekregen, organiseert de Vereniging Rembrandt regelmatig bijeenkomsten en ontvangsten. Hiertoe behoren ook exclusieve openstellingen die musea voor de leden van de Vereniging Rembrandt organiseren. Zo zijn er previews geweest van grote tentoonstellingen als Late Rembrandt in het Rijksmuseum en De oase van Matisse in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Bekijk ook

135 jaar en nog steeds onmisbaar

Geschiedenis
Twenthe Roslin Detail
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie