Bent u lid van een Rembrandtcirkel en zoekt u de inlog naar uw eigen cirkelomgeving? Die vindt u hier. In 2019 worden de cirkelomgevingen geïntegreerd in de nieuwe website en kunt u hier inloggen.

De Vereniging Rembrandt telt momenteel negen cirkels, opgericht door leden uit dezelfde provincie of van dezelfde generatie. Om hun liefde voor het openbaar kunstbezit te delen, organiseren de cirkelleden met ondersteuning van de Vereniging diverse activiteiten. Elke cirkel bestaat uit ten minste vijftien leden die in een periodieke schenkingsovereenkomst vastleggen ten minste vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Zij verbinden hun schenking via hun eigen gezamenlijk opgerichte fonds aan kunstwerken die met steun van de Vereniging zijn aangekocht.

Negen cirkels

Titus Cirkel

De in 2004 opgerichte Titus Cirkel is de oudste cirkel bij de Vereniging Rembrandt, genoemd naar Rembrandts zoon Titus van Rijn. Deze cirkel is destijds opgericht met als doel jongere, in kunst geïnteresseerde leden van de Vereniging meer bij het openbaar kunstbezit te betrekken. De leden hebben vanuit hun gezamenlijke fonds steun verleend aan enkele tientallen aanwinsten voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Vanwege hun gedeelde interesse voor naoorlogse en hedendaagse kunst kiezen zij vooral voor werken op dit verzamelgebied.

Meer over het Titus Fonds

Utrecht & Gooi Cirkel

De Utrecht & Gooi Cirkel (voorheen Utrecht Cirkel genoemd) is opgericht in 2011 en bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt uit de provincie Utrecht en het Gooi. Zij vinden elkaar in hun belangstelling voor kunst en hun toewijding aan het openbaar kunstbezit. Bij de bepaling aan welk door de Vereniging gesteund kunstwerk de Utrecht & Gooi Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur uit naar aanwinsten voor musea in de provincie Utrecht of het Gooi.

Meer over het Fonds van de Utrecht & Gooi Cirkel

Caius Cirkel

In 2011 werd de Caius Cirkel opgericht, vernoemd naar de Romeinse kunstliefhebber en weldoener Caius Mecenas. De Caius Cirkel is een echte jongerencirkel: waar de Titus Cirkel zich bij de oprichting richtte op veertigers, bestaat de doelgroep van de Caius Cirkel uit twintigers en dertigers.

Meer over het Caius Fonds

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

De KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel, opgericht in 2014, heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van aankopen die vallen binnen de gezamenlijke doelstellingen van de Vereniging Rembrandt en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, namelijk: het versterken van het Nederlands openbaar kunstbezit met voorwerpen van kunsthistorische en geschiedkundige betekenis voor Nederland.

Meer over het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds

Saskia Cirkel

In 2014 is de Saskia Cirkel opgericht, vernoemd naar Rembrandts uit Leeuwarden afkomstige echtgenote Saskia van Uylenburgh. Deze cirkel bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt die in de provincie Friesland wonen. Bij de bepaling aan welke door de Vereniging gesteunde aankoop de Saskia Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in Friesland.

Meer over het Saskia Fonds

Van Rijn Cirkel

De Van Rijn Cirkel is opgericht in 2014 en is net als de Titus Cirkel en de Caius Cirkel een zogenaamde generatiecirkel, bedoeld voor leden vanaf vijftig jaar. De Van Rijn Cirkel heeft als doel de betrokkenheid van het particulier mecenaat uit te dragen door het verlenen van financiële steun bij de aankoop van kunstwerken ten behoeve van Nederlandse openbare collecties.

Meer over het Van Rijn Fonds

Hendrickje Cirkel

De Hendrickje Cirkel, opgericht in 2016, is genoemd naar Rembrandts geliefde Hendrickje Stoffels die in het Gelderse Bredevoort is geboren. Deze snel groeiende cirkel – in twee jaar hebben zich meer dan vijftig leden aangesloten – bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt uit de provincies Gelderland en Overijssel. Bij de bepaling aan welke door de Vereniging gesteunde aankoop de Hendrickje Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in het oosten van Nederland.

Meer over het Hendrickje Fonds

Jheronimus Cirkel

De Jheronimus Cirkel, opgericht in 2016, is vernoemd naar de Brabantse schilder Jheronimus Bosch. De leden van deze cirkel zijn afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. Bij de bepaling aan welke door de Vereniging Rembrandt gesteunde aankoop de Jheronimus Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor openbare collecties in het zuiden van het land.

Meer over het Jheronimus Fonds

Rembrandt UK Circle

De Rembrandt UK Circle, opgericht in 2018, is de eerste buitenlandse cirkel van de Vereniging Rembrandt. De leden die zich reeds hebben aangemeld zijn overwegend Nederlandse kunstliefhebbers die in Londen wonen. Vanuit Londen zetten zij zich gezamenlijk in voor de doelstelling van de Vereniging Rembrandt.

Meer over het Rembrandt UK Circle Fonds

Op de hoogte blijven?

Als u zich hier aanmeldt, krijgt u bericht wanneer de Vereniging Rembrandt een nieuwe aankoop heeft helpen realiseren. Ook ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief met informatie over, onder andere, ontvangsten, lezingen en restauratieprojecten.

Vul hier uw e-mailadres in en meld u aan!
Aanmelding is mislukt, probeer opnieuw.
Dank u wel voor uw inschrijving.
Bekijk ook

Gesteunde musea

Gesteunde musea
Kaart Gesteunde Musea Met Meer Grijs Bijgesneden3
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie