De Vereniging Rembrandt komt op voor het materiële en immateriële belang van het openbaar kunstbezit in Nederland. Zij dient een publiek doel: overkoepelend, onafhankelijk van overheid en politiek en institutioneel ongebonden, draagt zij bij aan openbare kunstcollecties in heel Nederland. Dat doet zij vanuit haar expertise, met ambitie en oog voor de lange termijn.

‘Mensen steunen ons omdat ze iets willen betekenen voor het nationaal kunstbezit, omdat ze betrokken willen zijn en iets willen doorgeven aan volgende generaties.’


Therese van Schie bestuurslid Vereniging Rembrandt

Onze kernwaarden

Ritter 2

Overkoepelend

De Vereniging Rembrandt is in Nederland de enige particuliere organisatie die staat voor het belang van het Nederlands openbaar kunstbezit als geheel. Vriendenverenigingen van musea zijn meestal plaatsgebonden, terwijl de Vereniging bestaat uit leden uit het hele land. Lid worden van de Vereniging Rembrandt betekent daarom ook vriend zijn van 121 musea. Aankopen die alleen in het belang zijn van het aanvragende museum en geen waarde toevoegen aan de Collectie Nederland, worden afgewezen. De Vereniging laat verder haar stem horen als kortetermijnbelangen regeren en de Collectie Nederland in het geding komt. Samen staan we sterk.

Van Gogh Museum Munch Detail

Onafhankelijk

De Vereniging Rembrandt is politiek en institutioneel ongebonden. De overheid heeft geen stem in haar beleidsvoering. Donoren kunnen een voorkeursgebied uitspreken, maar hebben geen invloed op de beoordeling van de steunaanvragen. In deze onafhankelijkheid schuilt een grote kracht. Hierdoor hoeft de Vereniging zich niet te laten leiden door kortetermijnbelangen of belangen die misschien wel individuele musea dienen, maar niet het openbaar kunstbezit als geheel.

Dubbelportret Boerhaave Verkleind

Expertise

Het in ruime mate kunnen beschikken over goede kunsthistorische expertise is van het allergrootste belang voor een juiste beoordeling van aanvragen voor steun bij aankopen. Daarom zitten er in het bestuur en de raad van adviseurs meerdere kunstkenners uit de museale en wetenschappelijke wereld. Zo kan altijd een afgewogen oordeel worden gevormd. De sinds jaar en dag aanwezig brede kennis, grote ervaring en het goede gevoel voor kwaliteit bij de Vereniging maakt dat ook voor andere potentiële geldschieters het oordeel van het bestuur vaak zwaar wordt meegewogen. De Vereniging Rembrandt is een keurmerk.

Bekijk ook

Meer dan 15.500 kunstliefhebbers met één doel

Onze leden
20180616 115 Allard Pierson Museum Nieuwerkleiner Min
Als Kunst Je Lief Is Header 1920X1080
Uitgelicht

Bezoek meer dan 40 musea in een dag tijdens de tentoonstelling 'Als kunst je lief is'

Bekijk 'Als kunst je lief is'