Samenstelling

De raad van adviseurs telt minimaal tweemaal zoveel leden als het bestuur. Net als bij het bestuur wordt bij de samenstelling van de raad van adviseurs goed gekeken welke expertise nog ontbreekt. Dat kan een specifieke kunsthistorische expertise zijn, maar bijvoorbeeld ook expertise op het gebied van marketing en publiciteit. Nieuwe leden van de raad van adviseurs worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit leden van de Vereniging Rembrandt. Dit gebeurt altijd na voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de raad van adviseurs. De laatste benoemingen vonden plaats op de Algemene Ledenvergadering in Leiden op 29 juni 2019.

Onze adviseurs

Els Barents Foto Van Annaleen Louwes

Mevrouw drs. E. (Els) Barents

Els Barents is kunsthistoricus met fotografie als specialisme. Als eerste fulltime conservator fotografie van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft zij de positie van het medium ook binnen het museum inhoud gegeven. Na een aantal jaren als generalist internationaal tentoonstellingen te hebben georganiseerd heeft zij als founding director het gezicht bepaald van het particulier gefinancierde fotografiemuseum Huis Marseille in Amsterdam. Els is voor de Vereniging Rembrandt niet alleen een vraagbaak voor alles wat speelt op het gebied van fotografie, maar denkt ook met ons mee over onderwerpen als de opleiding en professionalisering van jonge museumprofessionals.

Quentin Buvelot Nieuw

De heer drs. Q.B. (Quentin) Buvelot

Quentin Buvelot is hoofdconservator van het Mauritshuis en specialist op het gebied van de 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. Hij heeft een groot aantal internationale tentoonstellingen en publicaties op zijn naam staan en is een bevlogen spreker die zowel vakgenoten als het grote publiek weet aan te spreken. Quentin is tevens lid van de programmacommissie van het internationale netwerk van conservatoren Nederlandse en Vlaamse kunst CODART. Binnen de Vereniging Rembrandt adviseert hij onder andere over aankopen en restauratieprojecten.

Bart Cornelis

De heer drs. B. (Bart) Cornelis

Bart Cornelis is conservator Hollandse en Vlaamse kunst van 1600 tot 1800 in de National Gallery in Londen. Daarvoor was hij adjunct-hoofdredacteur van het gezaghebbende kunsttijdschrift The Burlington Magazine. Hij organiseerde tentoonstellingen voor verschillende musea, waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam. Met zijn scherpe oog voor kwaliteit en zijn kunsthistorische kennis, die overigens niet beperkt blijft tot de Nederlandse schilderkunst uit de 17de en 18de eeuw, draagt Bart bij aan de bewaking van de hoge standaard van de Vereniging.

Rudi Ekkart

De heer prof. dr. R.E.O. (Rudi) Ekkart

Rudi Ekkart is een internationaal gerenommeerd expert op het gebied van de Nederlandse portretkunst. Hij was meer dan twintig jaar lang directeur van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag en gaf daarnaast als voorzitter van de Commissie Ekkart leiding aan het onderzoek naar in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken. Sinds 2009 heeft hij met kunsthistoricus Claire van den Donk een bureau (DOEK ART) voor onderzoek, tentoonstellingen en publicaties op het gebied van de Nederlandse portretkunst. Rudi adviseert de Vereniging Rembrandt op verschillende gebieden, vooral over aankopen en kunsthistorisch onderzoek. Daarnaast zet hij zich als bestuurslid of lid van de raad van toezicht in voor diverse andere organisaties, waaronder het Mondriaan Fonds, de Stichting P. en N. de Boer en het Fries Museum/Keramiekmuseum Princessehof.

Frank Heerkens Thijssen

De heer mr. H.F. (Frank) Heerkens Thijssen

Frank Heerkens Thijssen is kunstliefhebber en jurist, gespecialiseerd in risicobeheer en verzekeringen voor kunstinstellingen en verzamelaars. Geïnspireerd door de jongerenclub van het Metropolitan Museum in New York was Frank in 2004 een van de initiatiefnemers van de Titus Cirkel, de oudste cirkel van de Vereniging Rembrandt, bedoeld om jongeren aan de Vereniging te binden. In 2013, bij de oprichting van de Van Rijn Cirkel, was hij opnieuw een van de voortrekkers. Zijn betekenis voor de Vereniging ligt zowel in zijn expertise op het gebied van het verzekeren als in zijn vermogen om mensen te mobiliseren en in zijn betrokkenheid bij het cirkelbeleid van de Vereniging in meer algemene zin.

Sigrid Hemels

Mevrouw prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

Sigrid Hemels is fiscalist. Zij is hoogleraar Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gasthoogleraar aan de Universiteit Lund (tot en met april 2020) en tevens werkzaam bij Allen & Overy in Amsterdam. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de fiscaliteit van kunst, cultuur en goede doelen. Sigrid ondersteunt het bestuur en het bureau van de Vereniging bij fiscale zaken en houdt hen op de hoogte van ontwikkelingen in de belastingwetgeving, onder meer de fiscale voordelen bij schenken. Sigrid is tevens lid van het Boijmans Genootschap en van het bestuur van de Van den Berch van Heemstede Stichting.

Anita Hopmans 002

Mevrouw drs. A.J.W.C.M. (Anita) Hopmans

Anita Hopmans is kunsthistoricus en onderzoeker pur sang. Zij is werkzaam als senior programmamanager (museaal) onderzoek bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Daarvoor werkte zij als onderzoeksmedewerker en gastconservator bij Museum Boijmans Van Beuningen. Zij was gastconservator voor verschillende internationale tentoonstellingen. Anita is goed thuis in de Nederlandse kunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw en in het bijzonder het werk van Kees van Dongen. Vanuit haar expertise adviseert zij het bestuur van de Vereniging Rembrandt op het gebied van aankopen.

Linda Hovius Zwartwit

Mevrouw drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA

Linda Hovius is bedrijfskundige en kunsthistoricus. Zij heeft een advies- en coachingsbureau op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Door haar jarenlange managementervaring en de vele bestuurs- en adviseursfuncties die zij in de loop van de tijd heeft bekleed, onder andere bij het Frans Hals Museum en Stichting De Nieuwe Kerk, brengt Linda een schat aan bestuurlijke ervaring mee. De Vereniging Rembrandt profiteert vooral van haar deskundigheid bij strategische vraagstukken en vragen op het gebied van governance.

Gemke Jager Foto Van Stephan Tellier Bijgesneden

Mevrouw drs. G.W.M. (Gemke) Jager

Gemke Jager is kunsthistoricus met een grote expertise op het gebied van (Nederlands) zilver en toegepaste kunst in het algemeen. Zij gaf in haar functie als directeur leiding aan de herinrichting van een compleet vernieuwd, interactief Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Daarnaast heeft zij verschillende bestuursfuncties in de culturele sector vervuld. Gemke is tegenwoordig actief in advisering en bemiddeling bij tijdelijke projecten in de museale sector en als taxateur van zilver. De Vereniging Rembrandt benadert haar regelmatig voor advies, zowel op het gebied van zilver als waar het om onderzoeksvragen gaat.

Hans Janssen

De heer drs. J.B.M. (Hans) Janssen

Hans Janssen is kunsthistoricus en hoofdconservator moderne kunst in het Gemeentemuseum in Den Haag. Hij heeft vele belangrijke publicaties en tentoonstellingen over moderne en hedendaagse kunst op zijn naam staan en geldt wereldwijd als een van de grootste kenners van het werk en leven van Piet Mondriaan. Zijn expertise, zijn jarenlange ervaring in de museale wereld en zijn kennis van de kunstmarkt zijn van onschatbare waarde voor de Vereniging.

Erik Kessels

De heer F.J.P. (Erik) Kessels

Erik Kessels is kunstenaar, ontwerper en tentoonstellingsmaker met een bijzondere belangstelling voor fotografie, en creatief directeur van communicatiebureau KesselsKramer. Als kunstenaar heeft hij meer dan 70 boeken van zijn ‘re-appropriated’ afbeeldingen gepubliceerd. Zijn werk is getoond in Turijn, Boedapest en Düsseldorf en in het MOMA San Francisco. In 2010 ontving Kessels de Amsterdam Prijs voor de kunst en in 2016 werd hij genomineerd voor de Deutsche Börse Photography Prize. Als adviseur van de Vereniging Rembrandt brengt Erik een stevige dosis creativiteit mee die goed van pas komt als het gaat om ledenwerving en het versterken van het ‘merk’ Rembrandt.

Gijs Kikkert

De heer mr. G.C. (Gijs) Kikkert

Gijs Kikkert is kandidaat-notaris op het gebied van het vennootschapsrecht. Tot zijn clientèle behoren naast ondernemingen ook families, die hij adviseert over de juridische aspecten van het beheren van hun vermogen, waaronder kunstcollecties. Gijs adviseert de Vereniging over diverse notariële zaken.

Ger Luijten

De heer drs. G.C.M. (Ger) Luijten

Ger Luijten is kunsthistoricus en directeur van de Fondation Custodia in Parijs, de stichting die de kunstcollectie van de verzamelaar Frits Lugt beheert. Daarvoor was hij achtereenvolgens conservator en hoofd van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, waar hij enkele belangrijke tentoonstellingen maakte met catalogi die vrijwel onmiddellijk standaardwerken zijn geworden. Ger is een inspirator met een uitzonderlijk brede belangstelling en kennis, die de Vereniging onder andere adviseert op het gebied van teken- en prentkunst.

Michel Van Maarseveen Foto Medea Huisman

De heer drs. M.P. (Michel) van Maarseveen

Michel van Maarseveen is historicus en directeur van Paleis Het Loo. Voor hij in Apeldoorn aantrad, was hij directeur van het Drents Museum in Assen, dat hij in binnen- en buitenland op de kaart wist te zetten met goed bezochte tentoonstellingen over archeologie en kunst. Michel is uitstekend thuis in Oranjegeschiedenis en combineert inhoudelijke kennis met cultureel ondernemerschap. Naast de Vereniging Rembrandt adviseert Michel ook enkele andere culturele organisaties en musea, waaronder de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen en het Noord-Veluws Museum in Nunspeet.

Volker Manuth

Volker Manuth

Volker Manuth is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in Noord-Europese beeldende kunst uit de 16de en 17de eeuw en geldt internationaal als een gezaghebbend kenner van Rembrandt en zijn school. Daarnaast is Volker honorair conservator 17de-eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum in Amsterdam, lid van de raad van toezicht van het Frans Hals Museum en bekleedt hij diverse bestuursfuncties, waaronder bij de landelijke Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis.

Jelle Miedema

De heer mr. J.L. (Jelle) Miedema

Jelle Miedema, jurist en werkzaam als secretaris van de vennootschap, is als kunstliefhebber en (bestuurs)lid van de Titus Cirkel al vele jaren verbonden met de Vereniging Rembrandt. Zijn ervaring in het bedrijfsleven en zijn kennis van de Vereniging maken hem een ideale gesprekspartner als het gaat om governance-, communicatie- en marketingvraagstukken. De deskundigheid van Jelle is buitengewoon waardevol voor de Vereniging, vooral ook omdat zij de ambitie heeft om haar aantal leden te doen groeien.

Henriette Van Notten

Mevrouw drs. H.D.A.W. (Henriette) van Notten

Henriette van Notten, van origine historicus, is werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze werd uitgezonden als diplomate naar Washington en Londen en naar de ontwapeningsdelegatie in Genève. Ze zet zich thans in voor het bevorderen van innovatief ondernemerschap en internationaliseren van jonge ondernemingen. Henriette is een groot organisator met een internationaal netwerk, die weet wat er speelt in de maatschappij. Naast haar adviseurschap bij de Vereniging Rembrandt is zij bestuurslid van de Van den Berch van Heemstede Stichting en de Holland America Friendship Foundation.

Melanie Van Ogtrop Quintus

Mevrouw drs. M.H. (Melanie) van Ogtrop-Quintus

Melanie van Ogtrop-Quintus is een kunsthistoricus met een omvangrijk netwerk binnen de culturele sector. Met haar betrokkenheid en gedrevenheid is zij een ware ambassadeur van de Vereniging Rembrandt: zij was Titus-lid van het eerste uur en stond aan de wieg van de Van Rijn Cirkel en het Gildemeesterlidmaatschap. Zij maakt deel uit van het bestuur van de Circle Gallery, een non-profit-tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars, is curator van Art for Impact en was bestuurslid van het Stedelijk Museum Fonds. Melanie is bijzonder sterk in het organiseren van evenementen, een kwaliteit waarvan het belang niet te onderschatten is voor een groeiende Vereniging.

Paul Rem

De heer dr. P.H. (Paul) Rem

Paul Rem is kunsthistoricus en conservator van Paleis Het Loo. Zijn expertise ligt op het gebied van toegepaste kunst, in het bijzonder meubelen, en op de collectie van het huis Oranje-Nassau. Hij is een veelgevraagd spreker die bij het grote publiek bekend is van zijn media-optredens. Paul is lid van de keuringscommissie van de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht en adviseert naast de Vereniging Rembrandt het Hermitage Museum in Amsterdam en incidenteel ook andere musea.

Axel Rüger

De heer A. (Axel) Rüger

Axel Rüger is sinds juni 2019 directeur van de Royal Academy of Arts in Londen, na dertien jaar leiding te hebben gegeven aan het Van Gogh Museum. Eerder werkte hij als conservator 17de-eeuwse kunst in de National Gallery in Londen. Door zijn internationale museumervaring en brede belangstelling is Axel een inspirerende gesprekspartner tijdens gedachtewisselingen over onderwerpen als belangenbehartiging en communicatie. Als trustee van Art Fund is Axel bovendien een belangrijke schakel tussen de Vereniging Rembrandt en haar Engelse zusterorganisatie.

Bart Rutten

De heer drs. B. (Bart) Rutten

Bart Rutten is artistiek directeur van het Centraal Museum. Voordat hij in Utrecht begon, was hij hoofd collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam, waar hij enkele spraakmakende tentoonstellingen maakte over Malevich en Matisse en samenwerkte met kunstenaars als Steve McQueen en Stanley Brown. Hij heeft bestuursfuncties vervuld bij diverse culturele organisaties en is momenteel onder andere bestuurslid van Stichting NDSM-werf in Amsterdam. De Vereniging doet met enige regelmaat een beroep op Bart vanwege zijn kennerschap op het gebied van de moderne en vooral ook de hedendaagse kunst.

Karel Schampers Bijgesneden En Verkleind

De heer drs. K.J.J. (Karel) Schampers

Karel Schampers, een kunsthistoricus met moderne en hedendaagse kunst als specialisme, heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de museale wereld. Hij was directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem en werkte eerder bij het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Naast adviseur bij de Vereniging Rembrandt is Karel lid van de raad van toezicht van Witte de With Center for Contemporary Art en van nai010 Uitgevers in Rotterdam. Ook treedt hij op als adviseur van de Turing Foundation.

Manfred Sellink Foto Van Marcel Lennartz

De heer prof. dr. M.S. (Manfred) Sellink

Manfred Sellink is directeur en hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Daarvoor was hij directeur van de Brugse Musea (met onder meer het Groeningemuseum, het Gruuthuusemuseum, het Sint-Janshospitaal en het Gezellemuseum). Manfred is een internationaal gewaardeerd specialist op het gebied van de 16de-eeuwse kunst, in het bijzonder prent- en tekenkunst en het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude. Hij adviseert de Vereniging onder andere bij aankopen op het gebied van de oudere kunst.

Elsbeth Tets Van Tienhoven Bijgesneden

Mevrouw C.L.E. (Elsbeth) van Tets-van Tienhoven

Elsbeth van Tets is een kunstliefhebster en verzamelaar bij wie filantropie in de genen zit. Zij heeft onder andere gewerkt bij Sotheby’s in Londen, Amsterdam en New York. Haar kracht ligt in het organiseren en mobiliseren van mensen, iets waar niet alleen de Vereniging Rembrandt van heeft geprofiteerd bij de oprichting van diverse cirkels en de Gildemeesters, maar ook het Mauritshuis, waarvoor zij onder andere de Amerikaanse vriendenstichting heeft opgericht. Elsbeth heeft bestuursfuncties bekleed bij de Vereniging Rembrandt en Museum Van Loon en was lid van de raad van toezicht van het Mauritshuis.

Louis Van Tilborgh

De heer prof. dr. J.L. (Louis) van Tilborgh

Louis van Tilborgh is senior onderzoeker in het Van Gogh Museum en hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Van Gogh. Hij is een groot kenner van deze kunstenaar, en derhalve ook geïnteresseerd in diens artistieke omgeving en nalatenschap en bijgevolg de kunst van de 19de en vroege 20ste eeuw. Louis zit in de redactie van het Nederlands kunsthistorisch tijdschrift Simiolus en adviseert op vrijwillige basis het Mondriaan Fonds bij aanvragen voor steunverlening bij museale aankopen.

Drs. C. (Carel) baron van Tuyll van Serooskerken

Carel van Tuyll van Serooskerken geniet internationaal aanzien vanwege zijn expertise op het gebied van de tekenkunst, in het bijzonder Italiaanse tekenkunst. Van 2005 tot 2013 gaf hij leiding aan de afdeling tekeningen en prenten in het Louvre in Parijs. Daarvoor was hij hoofd collectiebeheer in Teylers Museum. Carel was bestuurslid van de Vereniging Rembrandt en adviseert het bestuur als tekeningenspecialist nog altijd, vooral op het gebied van aankopen. Hij maakt tevens deel uit van het bestuur van Fondation Custodia in Parijs.

Gunay Uslu Nieuw Verkleind

Mevrouw dr. G. (Gunay) Uslu

Gunay Uslu is cultuurhistoricus, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met een bijzondere belangstelling voor geschiedenis, erfgoed, culturele identiteit en de wisselwerking tussen oost en west. Met haar brede expertise en internationale blik draagt zij bij aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige Vereniging. Gunay vervult bestuurs- en adviseursfuncties bij verschillende musea en andere organisaties in de culturele sector, waaronder de Raad voor Cultuur, sector Musea, het Allard Pierson Museum en filmmuseum Eye.

Laura Van Broekhoven Foto Van John Cairns Bijgesneden

Mevrouw dr. L. (Laura) Van Broekhoven

Laura Van Broekhoven is directeur van het Pitt Rivers Museum en professorial fellow van Linacre College aan de Universiteit Oxford. Daarvoor was zij hoofdconservator van het Nationaal Museum van Wereldculturen met als specialisme Midden- en Zuid-Amerika. Laura is onder andere lid van het Women Leaders in Museums Network en de European Ethnographic Museum Directors Group, en medevoorzitter van het Oxford and Colonialism Network. Haar deskundigheid is een waardevolle aanvulling op de expertise binnen het bestuur en de raad van adviseurs.

Jonkheer M.A. (Marc) van Weede

Marc van Weede is econoom en werkzaam als hoofd corporate development bij de vermogensbeheerdivisie van een internationale investeringsmaatschappij. Hij beschikt over een grote operationele kennis en ervaring. De Vereniging Rembrandt heeft Marc in de periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur leren kennen als een strategisch denker, wiens inbreng onmisbaar is wanneer het gaat om het uitzetten van beleidslijnen. Als adviseur denkt hij vooral mee over het marketing- en communicatiebeleid van de Vereniging.

Op de hoogte blijven?

Als u zich hier aanmeldt, krijgt u bericht wanneer de Vereniging Rembrandt een nieuwe aankoop heeft helpen realiseren. Ook ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief met informatie over, onder andere, ontvangsten, lezingen en restauratieprojecten.

Vul hier uw e-mailadres in en meld u aan!
Aanmelding is mislukt, probeer opnieuw.
Dank u wel voor uw inschrijving.
Bekijk ook

Zien, delen en doorgeven

Onze missie
Schalcken Bijgesneden
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie