Onze raad van adviseurs adviseert het bestuur van de Vereniging Rembrandt over aanvragen voor financiële steun bij kunstaankopen, maar ook over andere zaken die de Vereniging aangaan, zoals fiscale kwesties, belangenbehartiging en het werven van nieuwe leden.


Samenstelling

De raad van adviseurs telt minimaal tweemaal zoveel leden als het bestuur. Net als bij het bestuur wordt bij de samenstelling van de raad van adviseurs goed gekeken welke expertise nog ontbreekt. Dat kan een specifieke kunsthistorische expertise zijn, maar bijvoorbeeld ook expertise op het gebied van marketing en recht. Nieuwe leden van de raad van adviseurs worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit leden van de Vereniging Rembrandt. Dit gebeurt altijd na voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de raad van adviseurs.

Raad van adviseurs per 29 juni 2019

Bekijk ook

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020
Wtewael Het Godenbanket Licht En Klein Formaat
©