Net als bij het bestuur wordt bij de samenstelling van de raad van adviseurs goed gekeken welke expertise nog ontbreekt. Adviseurs met een kunsthistorische achtergrond geven ook preadviezen ten behoeve van de besluitvorming van het bestuur als er aanvragen op hun vakgebied worden gedaan. Nieuwe bestuursleden hebben altijd zitting gehad in de raad van adviseurs. Nieuwe leden van de raad van adviseurs worden door de Algemene ledenvergadering benoemd uit leden van de Vereniging Rembrandt. Dit gebeurt altijd na voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de raad van adviseurs.


Samenstelling raad van adviseurs per 16 juni 2018
 • Mevr. drs. E. (Els) Barents
 • Dhr. drs. Q.B (Quentin) Buvelot
 • Dhr. drs. B. (Bart) Cornelis
 • Dhr. prof. dr. R.E.O. (Rudi) Ekkart
 • Dhr. prof. dr. M. (Matthi) Forrer
 • Dhr. mr. H.F. (Frank) Heerkens Thijssen
 • Dhr. mr. J.J. (Jan Jaap) Heij
 • Mevr. prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels
 • Mevr. drs. A.J.W.C.M. (Anita) Hopmans
 • Mevr. drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA
 • Mevr. drs. G.W.M. (Gemke) Jager
 • Dhr. drs. J.B.M. (Hans) Janssen
 • Dhr. F.J.P. (Erik) Kessels
 • Dhr. mr. G.C. (Gijs) Kikkert
 • Mevr. drs. G.M.E. (Meta) Knol
 • Dhr. drs. G.C.M. (Ger) Luijten
 • Dhr. drs. M.P. (Michel) van Maarseveen
 • Dhr. prof. dr. V. (Volker) Manuth
 • Dhr. mr. J.L. (Jelle) Miedema
 • Mevr. drs. H.D.A.W. (Henriette) van Notten
 • Dhr. mr. A.R.T. (Alexander) Odle
 • Mevr. drs. M.H. (Melanie) van Ogtrop-Quintus
 • Dhr. dr. P.H. (Paul) Rem
 • Dhr. A. (Axel) Rüger
 • Dhr. drs. B. (Bart) Rutten
 • Dhr. drs. K.J.J. (Karel) Schampers
 • Dhr. prof. dr. M.S. (Manfred) Sellink
 • Mevr. C.L.E. (Elsbeth) van Tets-van Tienhoven
 • Drs. C. (Carel) baron van Tuyll van Serooskerken
 • Mevr. dr. G. (Gunay) Uslu
 • Mevr. ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer-Verloop
 • Mevr. mr. P.H.E. (Hermine) Voûte
 • Jhr. M.A. (Marc) van Weede


Bekijk ook

Bureau

Bureau
Gevel Bureau Min
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie