In 2017 is de Claudine de With Beurs ingesteld ter nagedachtenis aan Claudine de With, promovenda, initiatiefneemster van de Caius Cirkel en lid van de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt, die in dat jaar op 35-jarige leeftijd overleed. Deze beurs is bedoeld voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, die werken aan een kunsthistorisch onderzoek, of onderzoek dat een duidelijke relatie heeft met het openbaar kunstbezit en/of het mecenaat en die voor de voltooiing hiervan een extra bijdrage nodig hebben. Dat kan voor een extra termijn zijn, maar ook voor een verblijf in het buitenland. De beurs bedraagt maximaal € 2.500 en wordt toegekend aan onderzoekers tot circa 35 jaar.

Hoe werkt het?

Promovendi die financiële steun nodig hebben voor de afronding van hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen bij de Vereniging Rembrandt. De aanvrager dient hierin onder andere een beschrijving te geven van het onderzoeksproject en van het specifieke deel waarvoor steun wordt gevraagd. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de beoordelingscommissie onderzoeksbeurzen. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit op basis van het advies van deze commissie over de toekenning van de beurs. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: 1 april en 1 oktober. Promovendi die een aanvraag willen doen, worden verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris onderzoeksbeurzen, Gerdien Wuestman (wuestman@verenigingrembrandt.nl).

Rembrandt Zelfportret
LIDMAATSCHAP

Voor € 75 een echte Rembrandt? Word lid en verzamel mee!

Onze lidmaatschappen