Ontvangers van deze beurs

Anna-Rosja Haveman (2020)

In 2020 ging de Claudine de With Beurs naar Anna-Rosja Haveman ten behoeve van haar promotieonderzoek Nature, crisis, and creativity - The landscape of the Northern Netherlands as critical material: from abstract to activist art (werktitel). Het deel van haar onderzoek waarvoor de beurs is bestemd, gaat over de vraag in hoeverre de roep om duurzaamheid in de hedendaagse kunstproductie realiseerbaar is. De beurs wordt gebruikt voor reis- en verblijfkosten in Maastricht, Amsterdam en Berlijn.

Annemarie Kok (2019)

Annemarie Kok ontving de Claudine de With Beurs van 2019 als bijdrage aan haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen. Dit onderzoek – met als voorlopige titel (No) strings attached. The dynamics of freedom and control in European participatory art in the 1960s – richt zich op participatiekunst in Europa in de jaren 1960. De beurs wordt gebruikt voor extra onderzoekstijd en reis- en verblijfkosten in Karlsruhe, Frankfurt am Main en enkele andere steden in Duitsland, waar Annemarie archiefonderzoek zal doen naar het collectief telewissen en hun werk documenta der Leute, dat een van de drie casussen vormt binnen haar promotieonderzoek.

Suzette van Haaren (2018)

In 2018 ging de Claudine de With Beurs naar Suzette van Haaren ten behoeve van haar promotieonderzoek Encoded parchment and digital sustainability. How digital materiality affects the representation, reproduction, and preservation of medieval manuscripts aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews in Schotland. De beurs wordt gebruikt voor onderzoekskosten en verblijf in Cambridge, waar Suzette vanaf september 2019 zal werken aan een van de casussen in haar proefschrift, een handschrift in de bibliotheek van het Corpus Christi College.

Marjolijn Kruip (2017)

De eerste Claudine de With Beurs werd toegekend aan Marjolijn Kruip als een bijdrage in de voorbereidingskosten van haar proefschrift Heraldiek, politiek en kunst. De Orde van het Gulden Vlies (1430-1559) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De beurs was bestemd voor afronding van het deelonderzoek over de wapenborden van het Gulden Vlies in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag, waarvoor extra archiefonderzoek noodzakelijk was. De te bestuderen wapenborden behoren tot de oudste geschilderde ensembles in ons openbaar kunstbezit en zijn tevens als geschenken van de vliesridders een interessant voorbeeld van vroeg mecenaat.