Claudine de With

Deze beurs is ingesteld ter nagedachtenis van Claudine de With, oprichtster van de Caius Cirkel en lid van de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt. Vanwege haar vroegtijdig overlijden in 2017 kon zij haar promotieonderzoek helaas niet afronden.


Ontvangers van deze beurs
Weixuan Li (2021)

In 2021 werd de Claudine de With Beurs toegekend aan Weixuan Li voor haar promotieonderzoek Rooted in space. Deeper mapping the art markets in 17th -century Amsterdam. Dankzij de beurs kon Li haar verblijf in Nederland met een paar weken verlengen, waardoor ze haar archiefonderzoek naar behoren kon afronden. Met de gegevens uit de door haar onderzochte 17de-eeuwse belastingregisters heeft zij in kaart kunnen brengen welke rol de fysieke ruimte van het vroegmoderne Amsterdam speelde in het sociale en economische verkeer tussen schilders en hun clièntele.

Anna-Rosja Haveman (2020)

In 2020 ging de Claudine de With Beurs naar Anna-Rosja Haveman ten behoeve van haar promotieonderzoek Nature, crisis, and creativity - The landscape of the Northern Netherlands as critical material: from abstract to activist art (werktitel). Het deel van haar onderzoek waarvoor de beurs was bestemd, ging over de vraag in hoeverre de roep om duurzaamheid in de hedendaagse kunstproductie realiseerbaar is. De beurs is gebruikt voor reis- en verblijfkosten in Venetië, Kassel en Parijs.

Annemarie Kok (2019)

Annemarie Kok ontving de Claudine de With Beurs van 2019 als bijdrage aan haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen. Dit onderzoek met als titel (No) strings attached. Reassembling participatory art of the long sixties richt zich op participatiekunst in Europa in de jaren 1960. De beurs werd ingezet voor extra onderzoekstijd en reis- en verblijfkosten in Karlsruhe, Frankfurt am Main en enkele andere steden in Duitsland, waar Annemarie archiefonderzoek deed naar het collectief telewissen en hun werk Documenta der Leute, dat een van de drie casussen vormt binnen haar promotieonderzoek.

Suzette van Haaren (2018)

In 2018 ging de Claudine de With Beurs naar Suzette van Haaren ten behoeve van haar promotieonderzoek Encoded parchment and digital sustainability. How digital materiality affects the representation, reproduction, and preservation of medieval manuscripts aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews in Schotland. De beurs werd gebruikt voor onderzoekskosten en verblijf in Cambridge, waar Suzette werkte aan een van de casussen in haar proefschrift, een handschrift in de bibliotheek van het Corpus Christi College.

Marjolijn Kruip (2017)

De eerste Claudine de With Beurs werd toegekend aan Marjolijn Kruip als een bijdrage in de voorbereidingskosten van haar proefschrift Heraldiek, politiek en kunst. De Orde van het Gulden Vlies (1430-1559) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De beurs was bestemd voor afronding van het deelonderzoek over de wapenborden van het Gulden Vlies in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag, waarvoor extra archiefonderzoek noodzakelijk was. De te bestuderen wapenborden behoren tot de oudste geschilderde ensembles in ons openbaar kunstbezit en zijn tevens als geschenken van de vliesridders een interessant voorbeeld van vroeg mecenaat.