Lot 14 14
Kunst 17 december 2019

Atlas Van Loon op twee banden na voor iedereen in Nederland te zien

Museum Van Loon heeft op een veiling in Londen twee delen uit de Atlas Van Loon verworven. Hierdoor is deze uitzonderlijke 17de-eeuwse atlas nu op twee banden na in Nederlands openbaar bezit.

Joan Blaeu

De twee op de veiling aangeschafte banden zijn stedenboeken van Noord-Italiaanse steden. De boeken zijn uitgegeven door niemand minder dan Joan Blaeu (1588/99-1673), uitgever van sommige van de meest vermaarde atlassen ter wereld. De door hem samengestelde Atlas Maior heeft zelfs zijn eigen venster in de Canon van Nederland. Een Nederlandstalige editie van deze beroemde atlas is opgenomen in de Atlas Van Loon, dezelfde atlas waar ook de twee nieuwe aanwinsten van Museum Van Loon deel van uitmaken.

Atlas Van Loon

De Atlas van Loon is samengesteld in opdracht van Frederik Willem van Loon (1644-1708), een telg uit de Amsterdamse regentenfamilie waaraan Museum Van Loon zijn naam ontleent. De 24 delen zijn ingebonden met kostbaar, rood Marokijn (een fijn soort geitenleer) door de beste Amsterdamse boekbinder van zijn tijd. Uit deze luxe uitvoering kan worden afgeleid dat Van Loon de atlas niet alleen gebruikte om zijn nieuwsgierigheid naar de wereld achter de horizon te voeden, maar ook om zijn rijkdom tentoon te spreiden. Door de aankoop van deze twee banden zijn nu 22 van de in totaal 24 banden van de Atlas Van Loon voor iedereen in Nederland te zien. Maar liefst achttien daarvan bevinden zich in de collectie van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum, twee in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en nu dus ook twee in de collectie van Museum Van Loon.

Met dank aan

De twee delen uit de Atlas Van Loon zijn aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds en het Hugo van Berckel Fonds.


Meer weten over de Atlas van Loon? Dit werk is zo bijzonder dat het zijn eigen Wikipedia-pagina heeft.