Van Wittel banner
Vereniging 13 juli 2021

Extra inspanning voor topstukken

Nederlandse musea moeten steeds dieper in de buidel tasten als ze topstukken willen blijven verwerven. Dat vereist ook een extra inspanning van de Vereniging Rembrandt, zegt voorzitter Arent Fock in de NRC. De Vereniging steunde musea daarom de afgelopen jaren herhaaldelijk met meer geld dan gebruikelijk.
Meer steun

Het maximale steunpercentage van 50 procent van de aankoopsom voldoet niet altijd meer, vertelt Arent Fock. Om Nederlandse musea een kans te geven op zo'n onmisbaar topstuk, trekt de Vereniging regelmatig meer geld uit. Ook dat blijkt niet altijd voldoende: afgelopen donderdag grepen Museum Flehite en Museum De Lakenhal ondanks ruimhartige steun van de Vereniging Rembrandt, op een veiling naast twee belangrijke schilderijen. Van de ruim 1,8 miljoen euro die Museum Flehite bijeenbracht voor een Italiaans stadsgezicht van Caspar van Wittel, was ruim 1,1 miljoen afkomstig van de Vereniging Rembrandt. Het schilderij werd uiteindelijk verkocht voor 1,9 miljoen euro.

Groeiend besef

Het besef dat meer financiële steun nodig is om belangrijke kunstwerken in Nederland te krijgen en te houden, wordt breder gedragen. Fock wijst op de Commissie Collectie Nederland, die eerder dit jaar adviseerde om het Nationaal Aankoopfonds te verdubbelen van 50 naar 100 miljoen euro. Ook ligt er volgens hem nog veel potentie bij kunstliefhebbers. Zij kunnen via een lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt direct bijdragen aan de aankoop van topwerken voor de Nederlandse musea.