Foto Geert Jan
Vereniging 13 mei 2022

Geert-Jan Janse nieuwe directeur Vereniging Rembrandt

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt heeft Geert-Jan Janse (39 jaar) benoemd als nieuwe directeur. Hij zal per 1 juli de huidige directeur Fusien Bijl de Vroe opvolgen, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt.

Geert-Jan Janse heeft geschiedenis in Leiden en kunstgeschiedenis in Amsterdam gestudeerd en voltooide een master cultuurgeschiedenis aan het Londense Warburg Institute. Museale ervaring heeft hij opgedaan bij Teylers Museum, waar hij in diverse functies werkzaam is geweest en heeft bijgedragen aan onderzoek, publicaties en tentoonstellingen. Na een periode in het buitenland – Beijing en Parijs – heeft Geert-Jan zich als freelancer toegelegd op beleidszaken in de culturele sector, meest recent als secretaris van de Commissie Collectie Nederland.

Afscheid van een gevierd directeur

Fusien Bijl de Vroe is sinds 2000 verbonden aan de Vereniging Rembrandt, sinds 2011 als directeur. Zij heeft de organisatie tot grote hoogte gebracht. Arent Fock, voorzitter van de Vereniging Rembrandt: ‘Het bestuur ziet het tijdperk van onze directeur Fusien Bijl de Vroe met pijn in het hart tot een einde komen, maar is uiterst verheugd over de benoeming van haar opvolger Geert-Jan Janse. Naar ieders overtuiging zal Geert-Jan door verjonging en bevlogenheid de Vereniging Rembrandt weer nieuwe inspiratie brengen die de Nederlandse openbare collecties zeer ten goede zal komen.’

Een nieuw tijdperk voor de Verenging Rembrandt

‘Ik kijk er zeer naar uit om met de leden, het bestuur, het bureau en alle overige betrokkenen te werken aan de verrijking van ons openbaar kunstbezit,’ aldus Geert-Jan. ‘Zonder de Vereniging Rembrandt en haar betrokken leden zouden de collecties van de Nederlandse musea onvergelijkbaar anders zijn. ’Essentieel daarvoor is dat het particulier mecenaat in Nederland verder wordt versterkt: alleen in gezamenlijkheid kunnen we topstukken blijven verwerven voor de Collectie Nederland. Graag zet ik mij daarvoor in.’

Fusien is blij met Geert-Jan als haar opvolger. ‘Ik sluit een prachtige periode uit mijn leven af. Ik heb mogen bouwen aan een vereniging die zich met een steeds groeiend ledental al bijna 140 jaar lang inzet voor het mooier maken van het bestaan. Deze leden doen dat niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen die de drempel overgaat van de meer dan 125 musea die wij inmiddels hebben gesteund. Geert-Jan zal de Vereniging Rembrandt langs onvermoede en nieuwe paden weer verder brengen. Ik geef het stokje dan ook vol vertrouwen door.’