Dcst7168
Kunst 30 september 2019

Minder terughoudend, meer betrokken: commissie Pechtold brengt advies uit over bescherming cultuurgoederen in particulier bezit

Vanmiddag nam minister Van Engelshoven (OCW) in het Mauritshuis het adviesrapport ‘Van terughoudend naar betrokken’ in ontvangst. Dit rapport werd haar aangeboden door de commissie Pechtold, een commissie die eerder dit jaar is ingesteld door de Raad voor Cultuur om te onderzoeken of in Nederland de wettelijke bescherming van cultuurgoederen goed is geregeld. Aanleiding was de ophef rond de verkoop van een tekening van Peter Paul Rubens door wijlen prinses Christina bij veilinghuis Sotheby's in New York op 30 januari van dit jaar.

Hobby en lobby

De commissie Pechtold vindt dat de uitvoeringspraktijk onvoldoende is en weinig transparant. De ‘lijst’ met cultuurgoederen van nationaal belang is al enige tijd niet meer up-to-date en berust volgens de commissie te veel op ‘hobby en lobby’. De minister bepaalt uiteindelijk wat er op deze lijst thuishoort, maar is hier inmiddels terughoudend in. Het beleid gaat er volgens de commissie ten onrechte vanuit dat de Collectie Nederland ‘af’ is. Dat is risicovol, zeker in vergelijking met de praktijk in ons omringende landen.

Onafhankelijke deskundigencommissie en tegenprestaties

De commissie pleit voor een bewuster aanwijzingsbeleid op basis van een duidelijke visie op wat wel en wat niet behouden moet blijven. Vervolgens moet een opnieuw in te stellen vaste, onafhankelijke deskundigencommissie hierover adviseren. Aan eigenaren van aangewezen cultureel erfgoed kan ook een tegenpresentatie op maat geboden worden om hen tegemoet te komen. Hierbij kunnen vragen rond restauratie, verzekering en fiscale aspecten beter aan bod komen.

Klik hier voor het adviesrapport.

Foto: Randy Da-Costa