Hals en Van Delen Elegant gezelschap in een Hollandse Renaissancezaal detail
Vereniging 29 december 2021

Terugblik 2021: lef wordt beloond

Dit jaar heeft laten zien dat onze musea over spierballen beschikken. Ondanks het zware weer waarin ze verkeerden, waarin ze alle zeilen moesten bijzetten, durfden veel musea het aan te blijven investeren in hun collecties. De Vereniging Rembrandt stond klaar om hen daarbij te helpen.

Collectie als ruggengraat

De collectie is de ruggengraat van elk museum. Hoe sterker de collectie en de kennis hierover, hoe beter het museum in staat is zijn bezoekers ervaringen te bieden die hen altijd zullen bijblijven. Het is te prijzen dat zoveel van onze musea ook in 2021 bereid waren te investeren in hun collecties, terwijl het water hen meer dan eens aan de lippen stond. De Vereniging Rembrandt kon het afgelopen jaar maar liefst dertig musea door heel Nederland de noodzakelijke steun bieden bij het vervullen van hun onmisbare rol in de samenleving. Onze dank gaat uit naar al onze leden, zonder wie deze successen niet mogelijk waren geweest. Voor hen maakten we een filmpje, dat onderaan dit bericht staat.

Banner Van de Venne
19 nieuwe aankopen

Het afgelopen jaar heeft de Vereniging Rembrandt negentien gedroomde aankopen helpen realiseren – zeven hiervan zijn pas net rond en moeten nog gepresenteerd. Ook is steun toegezegd aan nog eens twee beoogde aankopen (waaronder Rembrandts Vaandeldrager). Onze hoop is dat deze begin 2022 kunnen worden afgerond. Klik hier voor een overzicht van de twaalf reeds gepresenteerde aanwinsten die dit jaar met steun van onze leden konden worden verwezenlijkt.

Apostelhuis
8 voltooide restauraties

In 2021 kwamen met steun van de Vereniging Rembrandt acht restauraties tot stand. Hierbij was ons VriendenLoterij Restauratiefonds van onmisbare waarde. Zo kon Museum Prinsenhof Delft dankzij dit fonds het zwaar beschadigde Apostelhuis van Jan Schoonhoven in ere herstellen. Dit unieke en ontroerende object, dat twee jaar eerder door het museum was verworven, kan nu met iedereen worden gedeeld.

Onderzoek schilderijlijsten Boijmans
7 voltooide onderzoeken

Dankzij onderzoeksbeurzen die zijn verstrekt vanuit vier verschillende Fondsen op Naam, konden dit jaar zeven onderzoeksprojecten worden volbracht. Zo kon Museum Boijmans Van Beuningen met een beurs uit het Ekkart Fonds onderzoek laten doen naar 19de-eeuwse schilderijlijsten en het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst stelde het Kröller-Müller Museum in staat om de geschiedenis uit te zoeken van een legendarische Amsterdamse galerie - in 2013 ontving het museum een deel van de kunstcollectie van de oprichters van die galerie.

Hals en Van Delen Elegant gezelschap in een Hollandse Renaissancezaal detail

Eindejaarsvideo voor de leden van de Vereniging Rembrandt (duur: 48 sec.)