Kunstenaar
Arnt van Kalkar (atelier of omgeving van)
Restaurator(en)
Aleth Lorne
Gesteund in
2020
Voltooid in
2020
Museum
Kasteel Huis Bergh

Restauratie

Het 15de-eeuws kruisbeeld in Kasteel Huis Bergh belandde aan het einde van de 20ste eeuw in het depot. Naast barsten en ontbrekende details werd vooral het kleurverschil tussen het originele corpus en de 19de-eeuwse aanvullingen – waaronder het eikenhouten kruis en de rechterarm – als storend ervaren. Beeldenrestaurator Aleth Lorne maakte het beeld schoon en consolideerde de constructie. Aanvankelijk was het plan het beeld van het kruis te halen, maar dit plan werd al in een vroeg stadium verworpen. Los van de ethische vraag – het kruis is van dezelfde datum als andere toevoegingen – bleek het verwijderen van het kruis te riskant vanwege roest op de ijzeren schroef waarmee het lichaam op het kruis was bevestigd. Lorne retoucheerde de donkere reconstructies, waardoor het kleurverschil met het originele hout nu niet meer zichtbaar is. Ook reconstrueerde ze een ontbrekende teen. Het beeld hangt nu weer in de vaste presentatie.

Waarom gesteund

In het Nederlandse openbaar kunstbezit zijn monumentale of middelgrote beelden uit de late Gotiek vrij zeldzaam. Het kruisbeeld van Kasteel Huis Bergh is een karakteristiek werk uit het Neder-Rijnland dat wordt toegeschreven aan de werkplaats of de omgeving van de belangrijke meester Arnt van Kalkar en tot de fraaiste exemplaren in ons land mag worden gerekend. Dat het kruisbeeld afkomstig is uit de collectie van de beeldhouwer en verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919), en dat ook de goed uitgevoerde reconstructies vrijwel zeker van hem of een van zijn medewerkers zijn, geeft dit beeld een meerwaarde.

Met dank aan

Gerestaureerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar VriendenLoterij Restauratiefonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over deze restauratie? Laat het ons weten!