Portretten van Johan van Wassenaer en Maria van Voorst van Doorwerth

1608 Evert Crijnsz van der Maes Kasteel Duivenvoorde

Kunstenaar
Evert Crijnsz van der Maes (1577 - 1656)
Restaurator(en)
Pauline Marchand
Gesteund in
2022
Voltooid in
2024
Museum
Kasteel Duivenvoorde

Restauratie

Het echtpaar Johan van Wassenaer en Maria van Voorst van Doorwerth werd in 1608 vereeuwigd door Evert Crijnsz van der Maes. De portretten hingen van oudsher in het voorhuis, tevens entree, van Kasteel Duivenvoorde. In 2022 waren ze hard aan restauratie toe. Restaurator Pauline Marchand zorgde dat de schade - ontstaan door ouderdom en door schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid - zo veel mogelijk werd hersteld. Na de portretten waren de originele baklijsten aan de beurt. In mei 2024 keerden de beide schilderijen terug naar Kasteel Duivenvoorde, waar ze een passende plek elders in het gebouw kregen.

Waarom gesteund

De twee portretten zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Kasteel Duivenvoorde, waar ze al meer dan vierhonderd jaar lang hangen. Het kasteel heeft zijn huidige vorm te danken aan Johan van Wassenaer, die de bouw financierde met het geld dat Maria van Voorst van Doorwerth hem naliet. Het portret van Maria is tevens een belangrijk visueel document omdat zij daar juwelen draagt die genoemd worden in haar testament, maar die zelf niet bewaard zijn gebleven. De restauratie van de portretten – die behoren tot de weinige bekende werken van de Haagse meester Evert Crijnsz van der Maes – werd in 2022 gesteund, die van de lijsten in 2024.

Met dank aan

Gerestaureerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar VriendenLoterij Restauratiefonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over deze restauratie? Laat het ons weten!