Toegankelijkheid bewaken

Wat wij met en voor elkaar hebben verzameld, moet ook in de toekomst te zien zijn. Daarom spreekt de Vereniging Rembrandt zich uit als die toegankelijkheid wordt bedreigd.

Protest sluiting Speelgoedmuseum

In 2019 sprak onze directeur Fusien Bijl de Vroe namens de Vereniging Rembrandt in de raadsvergadering van Deventer om de voorgenomen sluiting van het Speelgoedmuseum tegen te houden. De breed gedeelde protesten hadden succes: op 13 november besloot de gemeenteraad het bijna honderd jaar oude museum in stand te houden.

Vertrouwen in stand houden

Kunstliefhebbers die willen geven aan onze gezamenlijke kunstcollecties, moeten erop kunnen vertrouwen dat met hun gift zorgvuldig wordt omgesprongen. De Vereniging Rembrandt treedt op wanneer dat vertrouwen wordt aangetast.

Transparantie Maatschappelijke Organisaties minister Dekker

Begin 2019 presenteerde Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, het conceptwetsvoorstel ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’. Via een ingezonden brief van onze directeur Fusien Bijl de Vroe in de Nederlandsche Staatscourant, uitte De Vereniging Rembrandt ernstige bezwaren tegen de voorgestelde wet, die schadelijk zou zijn voor de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs. Door de vele kritische reacties heeft de minister afgezien van het eerdere plan dat ook persoonsgegevens van donateurs openbaar moeten worden gemaakt.

Samen voor behoud van erfgoed

Belangrijk erfgoed in particulier bezit moet voor Nederland worden behouden. De Vereniging Rembrandt denkt mee hoe dat het beste kan worden gerealiseerd.

Commissie Collectie Nederland

In 2020 nam bestuurslid Meta Knol (derde van rechts) namens de Vereniging Rembrandt zitting in de Commissie Collectie Nederland, die in kaart moet brengen welke cultuurgoederen in particulier bezit door de overheid moeten worden beschermd voor volgende generaties. De commissie wordt voorgezeten door politicus – en lid van de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt – Sybrand van Haersma Buma (vierde van rechts).

Bekijk ook

Wij vergroten betrokkenheid

Wij vergroten betrokkenheid
Zomercursus 2019 bezoek Centraal Museum verkleind