Het realisme in Frankrijk

Het is niet moeilijk te zien waarom de Franse realisten uit het midden van de 19de eeuw in de 17de-eeuwse Hollanders hun grote voorbeeld zagen. Die Hollandse meesters hadden immers al vroeg hun eigen tijd en wereld tot onderwerp van hun kunst gemaakt en zich met hun werk ook tot een burgerlijk publiek gericht. Wie geen goden en helden meer kon of wilde schilderen en had gebroken met de katholieke kerk, die moest wel naar de kunst van het 17de-eeuwse Holland kijken. Dit had onherroepelijk gevolgen voor repertoire en stijl; de realisten schilderden overwegen landschappen, stillevens en voorstellingen uit het dagelijks leven, met een duidelijke voorkeur voor kleur boven lijn , en liefst niet al te bont. Geen wonder dat veel Hollandse schilders juist deze ontwikkeling in de Franse kunst hebben nagevolgd en dat het Franse realisme hier ook al vroeg verzameld werd. De kunstopvatting van de realisten was vertrouwd en bevestigde bovendien in een tijd van groeiend nationaal besef de waarde van de eigen Gouden Eeuw.

Te zien

Bekijk ook

Zaal 21

zaal 21