Terzijde van het rumoer

Wie de geschiedenis van de kunst beschrijft, heeft baat bij een ontwikkeling die zich goed laat navertellen, en bij bewegingen met een pakkende naam. Toch zijn er veel uitmuntende kunstenaars die niet zo gemakkelijk in een hokje passen, of die veel ouder worden dan de stroming waar zij in hun jonge jaren misschien wat revolutionaire glans aan gaven. Marquet stelde zijn vroege werk met de Fauves (Wilden) tentoon, maar naast Matisse of Van Dongen was zijn kunst bepaald bescheiden. Ook Dufy en Chagall waren even tegendraads, maar uiteindelijk niet bijzonder radicaal. Een geval apart is de nog wat jongere Morandi, een man die zich weinig van wat voor beweging dan ook heeft aangetrokken en die afzijdig van het rumoer in Parijs of Berlijn zijn eenzelvige schilderijen maakte. Hij wist wel van de moderne kunst, maar reisde nauwelijks en bleef zijn leven lang in zijn geboortestad Bologna wonen. De waardering voor zijn werk is er nu niet minder om.

Te Zien

Bekijk ook

Zaal 27

zaal 27