Willem van der Vorm 1

Zoals bij zijn generatie niet ongebruikelijk, ging ook de kunstliefde van de Rotterdamse verzamelaar Van der Vorm (1873-1957) aanvankelijk uit naar de landschapsschilders van Barbizon en van de Haagse School. Later verzamelde hij ook 17de-eeuwse voorbeelden waarop deze kunstenaars zich hadden gebaseerd. Die combinatie is ook heel aansprekend. Zelfs nu nog kan een Jacob van Ruisdael de nabijheid van een mooie Théodore Rousseau heel goed verdragen. Aanvankelijk werd Van der Vorms verzameling, die na zijn overlijden in een stichting was ondergebracht, in zijn oude woonhuis aan de Westersingel tentoongesteld. Hier bleef het karakter van een particuliere verzameling enigszins behouden. Sinds 1972 is de collectie echter aan Museum Boijmans van Beuningen uitgeleend, waardoor de schilderijen in een veel rijkere context en op verschillende plaatsen in de vaste opstelling kunnen worden getoond. In deze drie kabinetten wordt vooral aan de oorspronkelijke aard van de collectie van der Vorm herinnerd – met een groep 17de-eeuwse schilderijen tegenover een groep 19de-eeuwse werken, en een keuze uit beide tijdvakken middenin.

Te Zien

Bekijk ook

Zaal 29

zaal 29