Religieuze kunst wordt kunst

De vroege religieuze schilderkunst uit Italië die hier wordt getoond, is niet voor de verzamelaar of voor het museum gemaakt. Het was kunst die de godsdienstige beleving van de christen moest versterken, door de toeschouwer oog in oog met de verhalen uit de bijbel en de levens van de heiligen te laten staan. Naarmate het individuele meesterschap en het ‘kunnen’ van de kunstenaar meer en meer als zodanig werden gewaardeerd, ontstonden er ook vormen van kunst die niet verbonden waren met het geloof. De vroegste, religieuze kunst werd hooguit nog als oudheid gerespecteerd. Zij gold als primitief. Dat veranderde in de loop van de 19de eeuw. De geschiedenis van de kunst werd interessant gevonden en het ogenschijnlijk primitieve werd door menigeen beleefd als zuiver. Behendigheid was inmiddels minder interessant. Verzamelaars kregen belangstelling voor de vroege schilderkunst en in menig altaar werd de zaag gezet. Want het liefste had men een fragment dat op een schilderijtje leek.

Te zien

Bekijk ook

Zaal 4

zaal 4
LS 17 06 2011 Collectie Verrijkt 015