Cultuurfonds

De Vereniging Rembrandt volgt in haar beleggingsbeleid het voorbeeld van het Cultuurfonds, dat beschikt over een zeer deskundige beleggingscommissie. Ook neemt zij de beleggingsportefeuille van het Cultuurfonds als uitgangspunt voor de inrichting van haar eigen portefeuille.

Fiduciair beheerder

De beleggingscommissie van het PBC heeft na een uitvoerige procedure Aegon Asset Management (voorheen TKP Investments) als fiduciair beheerder geselecteerd, die sinds eind 2016 ook de fiduciair beheerder is van de Vereniging Rembrandt. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt en de door het bestuur ingestelde Financiële Commissie (FC) zullen steeds kritisch het beleid en de prestaties van de fiduciair beheerder beoordelen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

De Vereniging Rembrandt voert een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Hierbij volgt zij de United Nations Global Compact-principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. De Vereniging kiest ervoor om voor aandelen in ontwikkelde markten te beleggen in bedrijven die het best presteren op het gebied van duurzaamheid (het 'best-in-class'-principe).

Beleggingsreglement

Het beleggingsreglement van de Vereniging Rembrandt dat vastgesteld is door het bestuur kunt u hieronder downloaden. Daarin zijn de uitgangspunten en nadere richtlijnen met betrekking tot het beheer van het vermogen van de Vereniging Rembrandt weergegeven.

Download Beleggingsreglement Vereniging Rembrandt
Bekijk ook

Jaarverslagen

Jaarverslagen