In 2023 heeft de Vereniging Rembrandt, met dank aan haar leden en haar vaste partners, het Cultuurfonds en de VriendenLoterij, weer een belangrijke investering kunnen doen in het Nederlands openbaar kunstbezit. In totaal is ruim 3,1 miljoen euro besteed.

Van Groningen tot Vlissingen

Grote en kleine musea hebben een bijdrage ontvangen: van het Groninger Museum tot het Maritiem Muzeeum Zeeland in Vlissingen. In het jaarverslag vindt u een overzicht van alle in 2023 gesteunde aankopen, restauraties, onderzoeksprojecten en presentaties. Ook in het jaarverslag: een kijkje in de keuken bij de besluitvorming over steun bij aankopen. Op pp. 10-13 vindt u het preadvies dat Van Gogh-kenner Louis van Tilborgh schreef voor de grootste steunverlening van 2023.