De Vereniging Rembrandt kent leden die op eigen initiatief zogenaamde vraaggezelschappen hebben opgericht. Zij nodigen zelf mensen uit om deel te nemen aan hun gezelschap. Als groep dragen zij gericht bij aan kunstaankopen en organiseren zij diverse bijeenkomsten om hun liefde voor kunst te delen.


Een eigen fonds

De cirkelleden vormen met hun giften gezamenlijk een eigen fonds. Met dit Cirkelfonds wordt bijgedragen aan kunstaankopen voor musea in bijvoorbeeld de eigen provincie of binnen een bepaald verzamelgebied. Jaarlijks bepalen de cirkelleden gezamenlijk aan welke gesteunde aankoop zij de naam van hun cirkel willen verbinden.

11 cirkels

Titus Cirkel

De Titus Cirkel, opgericht in 2004, is de oudste van alle Rembrandtcirkels. De cirkel is vernoemd naar Rembrandts zoon Titus van Rijn. Vanwege de gedeelde interesse van de cirkelleden in naoorlogse en hedendaagse kunst, steunen zij vooral aankopen binnen dit verzamelgebied.

Titus Fonds

Utrecht & Gooi Cirkel

De Utrecht & Gooi Cirkel (voorheen Utrecht Cirkel) is opgericht in 2011 en bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt die een bijzondere band hebben met de provincie Utrecht en het Gooi. Bij de bepaling aan welke door de Vereniging Rembrandt gesteunde aankoop de cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in de provincie Utrecht en het Gooi.

Fonds van de Utrecht & Gooi Cirkel

Caius Cirkel

In 2011 werd de Caius Cirkel opgericht, vernoemd naar de Romeinse kunstliefhebber en weldoener Caius Mecenas. De Caius Cirkel is een echte jongerengroep, bestaande uit twintigers en dertigers.

Caius Fonds

Gildemeester Cirkel

De Gildemeester Cirkel, opgericht in 2013, bestaat uit kunstliefhebbers die tussen 2013 en 2018 bij de Vereniging Rembrandt een Gildemeesterlidmaatschap (nu Grootmeesterlidmaatschap) hebben afgesloten. Zij beheren geen gezamenlijk fonds, maar dragen ieder via een gift aan een Themafonds gericht bij aan de verrijking van de Nederlandse kunstcollecties.

Themafonds

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

De KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel, opgericht in 2014, steunt aankopen die vallen binnen de gezamenlijke doelstellingen van de Vereniging Rembrandt en het KOG, te weten: aankopen die zowel een kunsthistorische als geschiedkundige betekenis hebben voor Nederland.

KOG-Vereniging Rembrandt Fonds

Saskia Cirkel

In 2014 is de Saskia Cirkel opgericht, vernoemd naar Rembrandts eerste vrouw, de Friesin Saskia van Uylenburgh. Deze cirkel bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt die een bijzondere band hebben met Friesland. Bij de bepaling aan welke gesteunde aankoop de Saskia Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in deze provincie.

Saskia Fonds

Van Rijn Cirkel

De Van Rijn Cirkel is opgericht in 2014 door leden van dezelfde generatie die eerst lid waren van de Titus Cirkel. De cirkelleden hebben via hun gezamenlijke fonds bijgedragen aan zeer uiteenlopende kunstaankopen: van een prehistorisch zwaard voor het Rijksmuseum van Oudheden tot twee glazen sculpturen van Roni Horn voor het Kröller-Müller Museum.

Van Rijn Fonds

Hendrickje Cirkel

De Hendrickje Cirkel, opgericht in 2016, is vernoemd naar Rembrandts geliefde Hendrickje Stoffels die uit het Gelderse Bredevoort kwam. Deze cirkel bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt die een bijzondere band hebben met Gelderland en Overijssel. Bij de bepaling aan welke gesteunde aankoop de Hendrickje Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in deze provincies.

Hendrickje Fonds

Jheronimus Cirkel

De Jheronimus Cirkel, opgericht in 2016, is vernoemd naar Jheronimus Bosch. De leden van deze cirkel hebben een bijzondere band met de provincie Noord-Brabant. Bij de bepaling aan welke door de Vereniging Rembrandt gesteunde aankoop de Jheronimus Cirkel zijn naam wil verbinden, gaat de voorkeur dan ook uit naar aanwinsten voor musea in deze provincie.

Jheronimus Fonds

Rembrandt UK Circle

De Rembrandt UK Circle, opgericht in 2018, bestaat uit leden van de Vereniging Rembrandt woonachtig in Londen en omgeving. In 2019 verbonden zij de naam van hun fonds aan de aankoop van twee in Engeland geweven wandtapijten die zijn ontworpen door de Nederlandse marineschilder Willem van de Velde I.

Rembrandt UK Circle Fund

Cornelia Cirkel

De Cornelia Cirkel is opgericht in 2022 door leden met een academische interesse in kunst of belangstelling voor extra diepgang. De leden beheren geen gezamenlijk cirkelfonds, maar kiezen elk jaar een specifiek verzamelgebied om aan bij te dragen.

Themafondsen