Zorgvuldig samengesteld

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt is met grote zorg samengesteld. Het bestaat uit minimaal één en maximaal twee uitvoerende bestuurders en minimaal negen niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Voor elk van hen geldt een termijn van vier jaar, die eenmaal voor eenzelfde termijn kan worden verlengd. Bij de benoeming van nieuwe, niet-uitvoerende leden wordt goed gekeken welke expertises een aanvulling zijn – bijvoorbeeld op het gebied van kunstgeschiedenis, maar ook marketing en mecenaat.

Download Profiel bestuursleden
Onafhankelijk

Het bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en is alert op het voorkomen van mogelijke tegenstrijdige belangen zowel voor wat betreft (neven)functies als voor wat betreft transacties, waaronder steunaanvragen. Om de zorgvuldigheid en transparantie van de besluitvorming te waarborgen heeft het bestuur in 2018 een protocol voor steunverlening vastgesteld. Dat document is als bijlage opgenomen in het bestuursreglement dat hieronder kan worden gedownload.

Download Bestuursreglement

Bestuur

Bekijk ook

Raad van adviseurs

Raad van adviseurs
Netscher Portret Van Van Lennep Flink Bijgesneden Min