Procedure

Stuur de klacht uiterlijk zes maanden na dato in bij het bureau van de Vereniging Rembrandt. De klacht wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Voor de volledige klachtenprocedure, download het reglement hieronder

Download Reglement klachtencommissie
Samenstelling

De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden, veelal met een juridische achtergrond. Zij zijn benoembaar voor drie jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd. Leden van het bestuur en de raad van adviseurs komen niet voor een benoeming in aanmerking.


Commissieleden
  • De heer mr. R.J.A.M. Cooijmans, voorzitter
  • De heer mr. D.J. van Orden, secretaris
  • De heer mr. R.W. Polak
  • Mevrouw mr. G.V.M. Veldhoen
Bekijk ook

JongRembrandt

JongRembrandt
Jong