Vereniging Rembrandt Background
WELKOM BIJ

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt vervult een unieke rol binnen het Nederlandse culturele landschap: met ruim 16.000 bevlogen leden zet zij zich in voor de bescherming en versterking van onze openbare kunstcollecties. Zij doet al 136 jaar lang dit werk onafhankelijk van de overheid, musea of andere organisaties.

Lees onze missie
Verrijking

Steun bij aankopen

Musea die een bijzonder kunstwerk willen kopen, kunnen aankloppen bij de Vereniging Rembrandt. Als onafhankelijke, particuliere organisatie kijkt de Vereniging niet alleen naar het belang van individuele museumcollecties maar naar dat van het Nederlands openbaar kunstbezit in zijn geheel. Het gaat niet om het aantal kunstwerken, maar om het principe dat waardevolle kunst met iedereen moet kunnen worden gedeeld.

Meer weten
Bescherming

Opkomen voor de Collectie Nederland

De leden van de Vereniging Rembrandt delen met elkaar een liefde voor het openbaar kunstbezit. Zij vinden het niet alleen belangrijk om onze openbare collecties te versterken, maar ook om deze te beschermen. Daarom laat de Vereniging haar stem horen wanneer ons gezamenlijk kunstbezit wordt bedreigd.

Meer weten
Kennisbevordering

Steun bij onderzoek

De Vereniging Rembrandt wil dat onze gezamenlijke kunstcollecties zo goed mogelijk worden ingezet voor mens en maatschappij. Daarvoor is kennis over deze collecties onmisbaar. Om die kennis te bevorderen, faciliteert de Vereniging sinds 2012 museaal onderzoek.

Meer weten
Bewustwording

Vergroten draagvlak

Hoe komt Nederland aan zijn kunst? De Vereniging Rembrandt streeft ernaar zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het feit dat al dat moois in onze musea er niet vanzelf is gekomen. En dat het openbaar kunstbezit, wanneer er verstandig mee wordt omgegaan, van grote maatschappelijke waarde kan zijn.

Meer weten
Zichtbaar maken

Steun bij restauratie

Topstukken in onze gezamenlijke collecties verdienen een plek op zaal. Met de oprichting van het BankGiro Loterij Restauratiefonds begon de Vereniging Rembrandt in 2018 met het bijdragen aan restauraties. Zo wordt het mogelijk om sleeping beauties uit het depot wakker te kussen en zo de collectie op zaal van nieuw elan te voorzien.

Meer weten

Voor onze leden

Vrije toegang

Rembrandtkaart

Als dank voor hun bijdrage aan het openbaar kunstbezit, bieden de gesteunde musea de leden van de Vereniging Rembrandt op vertoon van hun Rembrandtkaart vrije toegang tot hun vaste collecties. Dankzij de jaarlijks door de leden gekozen afbeelding op de kaart is het ook een tastbaar bewijs van dat wat zij samen mogelijk hebben gemaakt.

Overzicht gesteunde musea
Achtergrond

Bulletin

De leden van de Vereniging Rembrandt ontvangen drie keer per jaar het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. Hierin vertellen museumdirecteuren en conservatoren over recente aankopen die met steun van de Vereniging zijn gedaan. Op deze manier delen de leden in de passie en de kennis van de musea.

Nummers Bulletin
Printscreen Boekje
Verdieping

Rembrandtspecials

Naar aanleiding van actuele bijzonderheden op het gebied van het openbaar kunstbezit, geeft de Vereniging Rembrandt zogenaamde Rembrandtspecials uit. Deze publicaties, geschreven door kunstkenners en museumprofessionals, worden naar al haar leden gestuurd. De meest recente Rembrandtspecial was het boekje De Collectie Nederland is niet af, dat verscheen bij de door de Vereniging Rembrandt geïnitieerde tentoonstelling Als kunst je lief is.

Preview Rv 66
Dankbaarheid

Bijeenkomsten en ontvangsten

Om de leden te bedanken voor hun betrokkenheid en te laten zien wat zij samen voor elkaar hebben gekregen, organiseert de Vereniging Rembrandt regelmatig bijeenkomsten en ontvangsten. Hiertoe behoren ook exclusieve openstellingen die musea voor de Vereniging Rembrandt organiseren. Zo konden haar leden vrij recent nog als een van de eersten de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa in het Centraal Museum bezoeken.

Als ik heel rijk was zou ik mecenas van beroep zijn. Door lid te zijn van Vereniging Rembrandt voel ik me dat toch een beetje.

Anoniem lid Ledenonderzoek 2017

Het laatste nieuws over de Vereniging

inkomsten

Hoe we het kunnen doen

De Vereniging Rembrandt is een particuliere organisatie. Om haar werk voor de Collectie Nederland te kunnen doen, is zij afhankelijk van uw bijdrage.

Lees verder
CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

©