Lidmaatschappen

Van groot belang voor de Vereniging Rembrandt zijn haar contributielidmaatschappen. Daar zijn drie soorten van: Jongmaat (tot en met 28 jaar), Gezel voor één persoon en Gezel voor twee personen. Daarnaast zijn de zogenaamde meesterlidmaatschappen belangrijk: lidmaatschappen met extra privileges waarvoor het lid voor minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijke schenking vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Fondsen

De Vereniging Rembrandt beheert ruim zestig fondsen, waaronder Themafondsen, Fondsen op Naam en Cirkelfondsen. Vrijwel al deze fondsen kunnen worden ingezet bij steun aan aankopen, maar sinds 2012 zijn er ook fondsen die deels of geheel worden gebruikt voor het financieren van onderzoek. In 2018 is het BankGiro Loterij Restauratiefonds ingesteld, dat het mogelijk maakt bijzondere kunstwerken uit het depot te laten schitteren op zaal.

Erfstellingen en legaten

Een belangrijke bron van inkomsten voor de Vereniging Rembrandt is afkomstig van diegenen die de Vereniging Rembrandt in hun testament hebben benoemd. Beleid is dat erfenissen en legaten toevallen aan de reserves van de Vereniging, tenzij een bijzondere voorliefde voor een bepaald verzamelgebied bekend is of uit het testament blijkt. Als dat zo is, wordt afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, het geërfd vermogen toegevoegd aan een of meerdere Themafondsen of wordt hiermee ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam opgericht.

Schenkingen en sponsoring

Naast structurele bijdragen, erfstellingen en legaten, ontvangt de Vereniging Rembrandt ook eenmalige schenkingen. Voor specifieke kosten ten behoeve van onze doelstellingen ziet de Vereniging zich ook vaak gesteund door sponsoren, zoals de organisatie van de TEFAF waar de Vereniging jaarlijks aanwezig is op een eigen stand.

Wij maken alleen kosten als duidelijk is dat we daarmee onze doelstelling dienen.

René Kuijten penningmeester van het bestuur
Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van de Vereniging Rembrandt is vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde beleggingsreglement. Voor informatie over de uitgangspunten en nadere richtlijnen met betrekking tot het beheer van het vermogen van de Vereniging Rembrandt, klik op onderstaande knop.

verantwoording

Hoe we het hebben gedaan

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Klik op onderstaande link voor de digitale versies van de jaarverslagen over de jaren 2012 tot en met 2018.

Naar de jaarverslagen
CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Ophangen Van Doesburg Bijgesneden En Verkleind
Steun ons

Word ook lid van de Vereniging Rembrandt

Word ook lid
Bekijk ook

Restauratie

Restauratie
Dsc3654 Verkleind
©