Topkunst verdient het om door iedereen gezien te worden. Hebt u een belangrijk kunstwerk in uw bezit, dat u graag zou willen delen met alle kunstliefhebbers in Nederland? De Vereniging Rembrandt kan u daarbij helpen.


De beste bestemming

De Vereniging Rembrandt ontvangt met regelmaat kunstwerken van particulieren die het openbaar kunstbezit een warm hart toedragen. Wij doen ons uiterste best om deze kunstwerken onder te brengen in het museum dat daarvoor het passendst is. Niet alle geschonken kunstwerken zijn echter van museaal niveau: daarom behouden wij ons het recht voor het kunstwerk te verkopen. De opbrengst wordt dan toegevoegd aan ofwel de algemene middelen ofwel het Themafonds dat past bij het interessegebied van de schenker. Als hij of zij een Fonds op Naam heeft opgericht, is het ook mogelijk de opbrengst hieraan toe te voegen.


Fiscaal voordeel: de kwijtscheldingsregeling

Wist u dat het mogelijk is om successierechten geheel of gedeeltelijk te betalen met kunstwerken? Voorwaarde is dat die kunstwerken van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn en deel uitmaken van dezelfde nalatenschap waarover successierechten moeten worden betaald. Voor meer informatie, lees onderstaand artikel over deze kwijtscheldingsregeling.

Willink Uitzicht Op Baai
Betaling van successierechten met kunstwerken

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, zomer 2009, pp. 8-10

Download
Een omvangrijk geschenk: de nalatenschap Mout

Het is ook mogelijk om de Vereniging Rembrandt een (deel van een) kunstcollectie te schenken. Met de kunstcollectie van Kees en Noor Mout-Bouwman, door hen nagelaten in 2018, kon de Vereniging maar liefst zeven Nederlandse museumcollecties verrijken. Zo ontving het Dordrechts Museum een schilderij van Édouard Vuillard en het Van Gogh Museum een aquarel van Henri Charles Manguin. In onderstaande video hoort u meer over die aquarel en over deze bijzondere nalatenschap.

Mout nalatenschap
Drie Appels In Museum De Fundatie

Drie koningen

Een lid van de Vereniging Rembrandt heeft de Vereniging in 2018 het schilderij King Lear (derde van links) van Karel Appel geschonken onder de voorwaarde dat het in langdurig bruikleen wordt gegeven aan Museum de Fundatie. In 2011 schonk dit lid ook al onder dezelfde voorwaarde Appels Le roi couronné (eerste van links). Een bijzondere gift, want een derde schilderij uit deze driedelige koningenreeks was al in eigendom van Museum de Fundatie, waarmee de serie weer compleet is - een grote wens van de schenker.