Gezamenlijke logo VR en TF nieuw
7 april 2022

Buitenkans

De Turing Foundation en de Vereniging Rembrandt zijn een nieuwe actie gestart onder de titel Buitenkans. Deze actie stelt kunstmusea in staat om in 2023 een kleine presentatie te maken rond een iconische bruikleen uit een andere Nederlandse openbare collectie.

Antwoord op de coronapandemie

De actie heeft als doel de rijkdom van ons gezamenlijk kunstbezit te laten zien en de regionale achterban van de musea te mobiliseren. De coronapandemie heeft immers duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om niet volledig afhankelijk te zijn van bezoek van toeristen, en ook hoe waardevol het is om iets bijzonders te kunnen zien zonder daarvoor een verre reis te hoeven maken. Buitenkans is een vervolg op een eerdere gezamenlijk actie van de Turing Foundation en de Vereniging Rembrandt, getiteld De kracht van onze Nederlandse collecties. Dankzij dit initiatief konden 45 musea in de maanden na de eerste coronalockdown één of meer kunstwerken uit de eigen collectie uitlichten.

Hoe het werkt

Meer dan 100 kunstmusea hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan deze actie. De Turing Foundation en de Vereniging Rembrandt stellen een budget ter beschikking aan de musea die met het beste voorstel komen. De eerste selectie vindt plaats naar aanleiding van een kort geformuleerd plan in de vorm van een fictief persbericht, waaruit duidelijk wordt waarom nu juist deze bruikleen de achterban van het museum op de been krijgt. Het voorstel kan worden ingediend d.m.v. een e-mail naar [email protected] o.v.v. 'Buitenkans'. De uiterste inleverdatum is 2 mei 2022.

Werkt u voor een museum en wilt u weten of u kunt deelnemen aan deze actie? Neem gerust contact op met Ellen Wilbrink van de Turing Foundation, via [email protected] / 020-5200010.