Commissie Collectie Nederland
18 september 2020

Naar een nieuwe visie op de Collectie Nederland

Om de bescherming van Nederlands erfgoed te verbeteren gaat een onafhankelijke commissie onder leiding van Sybrand van Haersma Buma een nieuwe visie ontwikkelen op de Collectie Nederland.

De Vereniging Rembrandt denkt mee

In september 2019 constateerde de commissie-Pechtold dat de bescherming van het Nederlands erfgoed beter zou moeten. Een van haar conclusies was de noodzaak een vaste onafhankelijke commissie in te stellen met als taak een nieuwe en breed gedeelde visie te ontwikkelen op de Collectie Nederland. Vanwege haar expertise en contacten met het particuliere mecenaat is ook in deze commissie de Vereniging Rembrandt vertegenwoordigd, in de persoon van bestuurslid Meta Knol: ‘Het is voor mij een eer in deze nieuwe commissie plaats te nemen. Alleen vanuit een goed gefundeerde visie op de Collectie Nederland is het mogelijk het gesprek aan te gaan met particuliere verzamelaars. En dat is nodig, want juist in samenspraak kunnen wij onze openbare collecties optimaal verrijken.’

Klik hier voor het persbericht van de Raad voor Cultuur.

Laatste nieuws